دسته: گیتی پور فاضل

درگیری زنان با احکام فقهی

تنها حکومتی که زنان را دربند پوشش اسلامی خودخواسته [نه آنچه در قرآن آمده است] با زور و کنش‌های هراس‌انگیزی چون کتک‌زدن و کشاندن به خودرو گشت ارشاد یا در بند کردن و حتی کشتن؛...

چه خوب می‌شد اگر

امروز که از خواب جدا شدم و از ایوان به آسمان نگریستم آن را آبی خوش‌رنگی دیدم که در پهنه‌اش هاتا (حتی) یک‌تکه ابر هرچند کوچکی نبود گویی با همه زیبایی‌اش لبخند می‌زند. به...