جنگ پوتین با زلنیسکی کدام برنده خواهند بود؟


این جنگ مرا به یاد جنگ تزار روسبه نیکولای دوم با ژاپن انداخت که در تاریخ چگونگی‌اش آمده است .
در روزگار تزارها اروپاییان در این گمان بودند که ارتش روسیه این کشور پهناور سخن نخست را در جهان میزند تا ان که میان این دو کشور که یکی دارای ارتشی نیرومند بود که درجنگ‌های ده ساله با ایران و چیرگی بر بخش بزرگی از این سرزمین در شمال خاوری و شمال باختری در دوره پادشاهی خاندان قاجار به چنگ‌اش امده بود خود را به رُخ جهانیان کشید .
ژاپن کشوری کوچک درخاور دور که شایان سنجس با امپراتوری نیرومند روسیه نبود تزار جنگی را در جنوب منچوری برای در دست گرفتن شهر پورت آرتور و شبه جزیره لیائودونگ و خط آهن پورت آرتور به هاربین آغاز کرد. پس از یک سال نبرد خونین برابر چشم مردم جهان که باور نکردنی بود روسیه از ژاپن شکست خورد آنچه روسیه از دست داد آبرو و اعتبارش بود که پیوسته بر دُهل نیرومندی خویش میزد؛ پس ازاین جنگ روسیه دَم در کشید و چنان از نگاه روانی ناتوان شد که سرانجام در زمان نیکولای سوم به دست کمونیست‌ها افتاد و زمان درازی را در کشمکش گذرانید اما در آن جنگ روسیه پی برد که بیشتر ابزار جنگی ژاپن از اروپا می‌رسیده است. زمامداران کشورها فرزمانی برای نگاه انداختن به تاریخ را ندارند تا کمتر گام‌های لغزنده بردارند که اگر داشتند گرفتار گام‌های ناشمرده نمی‌شدند .
کشور شوروی که نامی تازه پس از چیرگی کمونیسته‌ها یافته بود در دستان استالین دوباره جان گرفت او یکی از پیروزمندان جنگ دوم جهانی بود که بخش بزرگی از اروپای خاوری را به چنگ آورده و مست از این پیروزی خودکامانه به راندن ارابه تیزرو سیاست شد ولی با روی کار آمدن میخاییل گورباچوف که برای بازسازی اقتصاد با سیاستی تازه و با نام درهای بازسیاسی (گلاسنوست) را با همدلی یارانش آغاز کرد ولی از آنجا که انسجام در جمهوری‌هایش و اقتصاد رو به نشیب اش نبود نخست لتونی و استونی و لیتوانی جدا شدند و با کودتای بوریس یلتسین شوروی به آشوبی سخت گرفتار آمد که سرانجام در سال ۱۹۹۰ ترسایی این کشور فرو پاشید .
این کشور با نام دیرین خود از زمان روی کار آمدن پوتین دوباره چهره‌ای تازه به خود گرفت وآوازه‌اش را در سربرگ خویش بنام کشوری پهناور و نیرومند که باید در دهکده جهانی سهمی چشمگیر داشته باشد رودر روی باختریان ایستاد. پوتین با همه هشیاری امروز در دام یک سیاست زیرکانه‌ای افتاده که برای او چیده شده است وآن آمدن ناتو در زیر گوشش است که برایش بدآهنگ است و آن درخواست اوکراین برای پیوستن به پیمان ناتوست. پوتین برای خنثی کردن این درخواست به اوکراین یورش برد بی آن که به فرجام‌اش اندیشد؛ درست اشتباهی که نیکولای دوم در جنگ با ژاپن کرد؛ بی‌گمان بازنده این جنگ با روانه شدن ابزارهای جنگی اروپا به اوکراین  پوتین خواهد بود و آن سهم کوچکی را هم که در دهکده جهانی داشت از دست خواهد داد. آینده این پیش بینی را روشن خواهد کرد .
گیتی پورفاضل 
۱۴۰۲/۲/۸

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط