نهضت مقاومت ملی ایران

شاپور بختیار عبدالرحمن برومند نهضت ملی تماس با سایت

 قیام ” نقاب “

افسران شجاع و میهن‌دوست قیام نقاب، یکی از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران است، در سال ۱۳۵۹ زمانی که اعدام‌های بی‌وقفه‌ی جمهوری اسلامی شروع شد، و منجر شد تا افسران ارشد...

تبنگوهای تهی…

چشم به راهت هستند تا برگه‌ای که در آن میزان بلاهت‌ات را نوشته‌ای درونش اندازی ، ۴۵ سال رای دادی و هر روز سفره‌ات کوچکتر و کو چکتر گردید امروز در آن سفره کوچک‌ات...

دعوت‌نامه نهضت مقاومت ملی ایران از هموطنان، دوستداران دکتر شاپور بختیار، به مراسم ۶ اوت ۲۰۲۴

هموطنان گرامی، سی‌و سه سال پیش، در ششم اوت ۱۹۹۱ کماندوهای «‌‌‌گروه ویژه»ی تحتِ نظارت مستقیم علی خامنه‌ای، دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر نظام مشروطه‌ی سلطنتی ایران، ادامه دهنده‌ی ثابت قدم […]