آیا مردم ایران دوست دارند همچنان در چنبره آخوندها باشند؟

بی‌گمان چهل‌و پنج سال که باید گفته شود چهل‌وپنج سده بر مردم ستمدیده ایران گذشته است با برنامه اصلاحات که آن هم می‌خواهد به دست طیف دیگری از آخوندها چرخد روی خوش نشان نخواهند داد .

صابون بدبوی روحانیت به جامه مردم خورده و چنان فضای کشور را به گند کشیده که این گنداب نمی‌تواند به این زودی از فضای ایران زدوده شود .

بیسوادی سیاسی و آز اقتصادی از چهره روحانیت چنان دیوی ساخته  که برای همیشه لولوی بزرگ تاریخ این سرزمین خواهد ماند . 

روح لطیف و نرمی که آنان درپشتیبانی مردم در برابر شاهان نشان میدادند پس از در دست گرفتن حکومت ریایی بودن آن خلق و خوی را به تماشای نه تنها ایرانیان که جهانیان گذاشتند .  

کشتارهایی که از نخستین سال‌های  منقلب کردن دروغین مردم با ترفندهای سیاسی آغاز و تا امروز همچنان دنباله داشته و تا زمانی که حاکمیت با این لایه از جامعه باشد خواهد داشت دشواری‌های زندگی عادی را هم روز به روز بیشتر می‌سازد . دل سپردن به آقای خاتمی که در پوشش روحانیت و پیروی از احکام فقهی که ضد حقوق زنان بودنشان روشن‌تر از آفتاب است دردی از مردم ایران درمان نخواهد کرد . در ذهن مردم عبا و عمامه‌ داران چونان دیو سپید مازندران در شاهنامه‌اند که رستمی می‌خواهد تا از پَسِشان برآید . 

مردم مار گزیده ایران دیگر از ریسمان سیاه و سپید هم می‌ترسند از اینروی در آینده ایران نه تنها عمامه‌‌ داران که پیروان اندیشه آنان نیز جایی نخواهند داشت ؛ مگر این که برنامه‌ ریزان  پنهان در سیاست کشورهای واپس مانده تمهیدی دیگر اندیشیده باشند و جای پایی برایشان بگذارند . 

گرچه جهد می‌شود که سرّ عشق  پوشیده بماند ولی چو بر سر آتش باشی نجوشیدن ات  میسر نخواهد بود.  

ستمی که زنان در درازای تاریخ از روحانیت چه مسلمان و چه مسیحی و یهودی کشیده اند دیگر بازگشتی به گذشته نخواهد داشت و رستاخیز زن، زندگی، آزادی به روشنی خواسته‌های طیف بزرگی از مردم ایران را به نمایش جهانیان گذاشت  . 

گیتی پورفاضل

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط