برچسب: شاه

 قیام ” نقاب “

افسران شجاع و میهن‌دوست قیام نقاب، یکی از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران است، در سال ۱۳۵۹ زمانی که اعدام‌های بی‌وقفه‌ی جمهوری اسلامی شروع شد، و منجر شد تا افسران ارشد...

دعوت به مراسم ۶ اوت ۲۰۲۴

هموطنان گرامی، سی‌و سه سال پیش، در ششم اوت ۱۹۹۱ کماندوهای «‌‌‌گروه ویژه»ی تحتِ نظارت مستقیم علی خامنه‌ای، دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر نظام مشروطه‌ی سلطنتی ایران، ادامه دهنده‌ی ثابت قدم راه مصدق و...