اطلاعیه در مورد اجلاس اخیر شورای عالی

نهضت مقاومت ملی ایران

بنیانگذاردکتر شاپور بختیار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

Founded by Chapour Bachtiar

اطلاعیه در مورد اجلاس اخیر شورای عالی

اجلاس فوق‌العاده شورا در روز شنبه، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ در شهر کلن/ آلمان برگذار شد.

در ابتدا عضویت یکی از فعالین تشکیلات که پیش از این دوبار بعنوان ناظر به جلسات شورای عالی دعوت شده بود، توسط آقای علی بکائی مطرح شد و باتفاق آراء بتصویب رسید. لازم بتذکر است که کاندیدای عضویت در شورا بنابر قاعده‌ی مرسوم در نهضت هنگام اخذ رأی در جلسه حضور نداشت.

آنگاه رئیس وقت شورا ضمن ارائه گزارش کاملی از انجام امور محوله بایشان در طی سال گذشته، به ضرورت گسترش تشکیلات سازمان از طریق رسیدگی فوری به تقاضاهای عضویت رسیده به آدرس تشکیلات (هیأت اجرائی وقت)، بالاخص در یکسال گذشته، تأکید کرد.

شورا بعد از استماع گزارش آقای بکائی، علاوه بر ابراز قدردانی عمیق از ایشان بدلیل اجرای دقیق وظایف محوله توسط اجلاس مورخ ۸ اوت ۲۰۲۱ در پاریس و کوشش دایمی وی بمنظور نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، گزارش آقای علی بکائی را باتفاق آراء تأیید کرد.

هرچند که با وجود اتمام دورهٔ مسئولیت هیأت اجرائی وقت، آن هیأت از ارائه‌ی گزارش به اجلاس شورا خودداری کرده بود، بنابراین شورا با توجه به عدم رضایت اکثریت قریب باتفاق اعضای سازمان از وضعیت نابسامان موجود، با درخواست رئیس وقت هیأت اجرائی بمنظور موکول کردن تاریخ جلسه‌ی آتی شورا به یکسال آینده یعنی ۷ اوت ۲۰۲۳ در پاریس موافقت نکرد.

در این زمان، شورا، طبق بند ۱ از ماده ۷ اساسنامه نهضت، به انتخاب هیأت اجرائی دورهٔ جدید پرداخت و باتفاق آراء به آقای حسن نقیبی بعنوان رئیس هیأت اجرائی، به خانم لیوشا شهنی دانش بسمت مسئول انتشارات و تبلیغات و به آقای عباس ایلالی با مسئولیت تشکیلات کل رأی داد.

در مرحلهٔ بعدی انتخاب رياست شورای عالی مطرح شد و آقای تراب مستوفی نیز باتفاق آراء به این سمت انتخاب شد.

نکته لازم بتذکر است که آقایان بهزاد امیری (از هند) و تراب مستوفی (از اتریش) در جلسه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲، از طریق شبکه‌های اجتماعی بصورت آنلاین در کلیه‌ی مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های شورا شرکت داشتند.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط