خجسته باد نوروز ۱۴۰۳

نوروز باستانی نمادی از تجدید حیات، باززایی طبیعت و شکوفایی آرزوها و امیدهای نو است. نوروز از دوران جمشید تا به امروز به عنوان مهم‌ترین جشن‌ ایرانیان و نیزساکنین کشورهایی است که از این فرهنگ و تمدن تأثیر پذیرفته‌اند.

امروزه، باید همواره به خاطر داشت که هر آزادی و پیشرفتی که در جوامع به دست می‌آید، به قیمت از دست دادن جان قربانیانی است که برای آن زندگی خود را فدا کرده‌اند.

به این فداکاران، به این پرافتخاران و مبارزان، که با استواری اعتقاد به ارزش‌های: آزادی و دموکراسی تحت فشار تحکم و ستم رژیم توتالیتراسلامی جهت آزادی ایران کوشیده‌اند، باید ارج گزارد.

مقارن با ایام نوروز، این جانباختگان راه آزادی واستقلال، با ایمان به آرمان‌ نیکبختی انسان و با مبارزه‌ی خستگی‌ناپذیر خود با ضحاک زمان، افق آینده‌ای روشن را بر ملت بزرگ ایران گشوده‌اند.

 نهضت مقاومت ملی ایران  فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۳  را با امید استقرارآزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی به ملت ایران، به زنان و مردان مبارزعلیه رژیم آخوندی، به‌ویژه به نوجوانان و جوانان برومند وطن عزیز، شادباش می‌گوید.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط