جعل آدرس رسمی و آرشیو سایت

نهضت مقاومت ملی ایران

بنیانگذاردکتر شاپور بختیار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

Founded by Chapour Bakhtiar

اطلاعیه

در مورد جعل آدرس رسمی و آرشیو سایت نهضت مقاومت ملی ایران

https://www.namir.info

بدین وسیله به اطلاع هم‌میهنان گرامی، بالاخص مسئولین محترم شبکه‌های اجتماعی می‌رسانیم که مدتی‌است فردی، از طریق جعل آدرس بالا به این صورت: http://namironline.info ، و سوء استفاده از محتوای آرشیو قدیمی‌ نشریه که به امانت در اختیار وی گذاشته شده بود، علیرغم تذکرات متعدد ما به وی، هنوز بکار خلاف اخلاق سیاسی و منافی قواعد مطبوعاتی‌، به کار خویش ادامه می‌دهد.

ما، ضمن ابراز انزجار از رفتار ناهنجار این فرد که مدتهای طولانی از اعتماد ما برخوردار بود، اطمینان داریم که چنین روش ناهنجاری مورد پذیرش هم‌میهنان گرامی و مسئولین محترم شبکه‌های اجتماعی قرار نخواهد گرفت.

ایران هرگز نخواهد مرد

۱۶ اسفند ۱۴۰۱ /۶ مارس ۲۰۲۳

نهضت مقاومت ملی ایران

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط