بیانیه نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت هشتم مارس

روز جهانی زنان

روزی که به خاطر تلاش‌های بی شمار زنان جهان برای دستیابی به برابری حقوقیِ فردی و اجتماعی با مردان از اهمیت فراوان برخوردار است.

نهضت مقاومت ملی ایران به مناسبت این روز به همه زنان ایرانی تبریک می‌گوید؛ زنانی که در طی نزدیک به نیم قرن دلیرانه در مقابل ستم و ظلم رژیم آخوندی ایستاده‌اند و آزادی‌خواهانه در جهت ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه کوشیده‌اند.

یکی از عوامل اصلی برای ایجاد تغییرات بنیادی در خصوص برابری حقوقی و قانونی بین زنان و مردان جامعه کیفیت تربیت خانوادگی افراد آن جامعه می‌باشد.

نوزاد، تبعیض را نمی‌شناسد؛ آنرا در تجربه سالهای کودکی و از رفتار پدر و مادر می‌آموزد و به نسبت رشد میزان آگاهی در طی سالهای نوجوانی، جوانی و بلوغ فکری‌ یا با آن مبارزه میکند؛ یا آنرا شیوه رفتار خود با دیگران قرار می‌دهد.

همه ما، زنان و مردان ایرانی، باید به اصل تحقق تساوی حقوقی و اجتماعی بین مرد و زن که در اعلامیه جهانی حقوق بشر صریحا به آن اشاره شده است، پایبند باشیم.

همچنین، از کلیه زنانی که در سطح جهان به منظور احقاق حقوق و آزادی‌های خود با شجاعت و ایثار قدم برمیدارند تقدیر نموده، با ابراز همبستگی با ایشان، آنها را در این مسیر پرچالش همراهی کنیم.

با توجه به موقعیت ویژه بسیار مهم زنان در جامعه و کانون خانواده، بایستی ایشان را به عنوان اهرم بسیار قدرتمند و مؤثر در ساختارهای اجتماعی شناخت و دانست که احترام به مقام مادران، همسران و دختران اساسی‌ترین امر برای ارتقای فرهنگی و سیاسی در سطح جامعه و توسعه پایدار آنست.

با همت و تلاش مشترک قادر خواهیم شد به جامعه‌ای پویا وعادلانه دست یابیم، جامعه‌ای که تمام اعضای آن بتوانند در پناه قانون از آزادی‌های فردی و اجتماعی خود بهر‌مند باشند.

ایران هرگز نخواهد مرد

جمعه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ / ۸ مارس ۲۰۲۴

نهضت مقاومت ملی ایران

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط