در سوگ دوستی ارجمند محمد امینی

با دریغ و افسوس بسیار از درگذشت محمـد امینی باخبر شدیم. برابر خبر خانوادگی، وی در روز یکشنبه ۲۴ مهرماه روی از جهان بربسته است.

محمـد امینی که از خانواده‌ ای وابسته به نهضت ملی بود. از ابتدای جوانی به مبارزات سیاسی روی ‌آورد و فعالیت او در این زمینه همواره مورد توجه همدوره ‌های وی بود. در دوران پس از فتنه ‌ی خمینی او همِّ خود را بیشتر مصروف پژوهش تاریخی کرد که کارهای باارزشی چون کتاب بسیار مستند سوداگری با تاریخ درباره ی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تحشیه و بازنشر بسیار آموزنده‌ ی کتاب شیعی گری احمد کسروی از جمله ‌ی آنهاست.

ما این فقدان دردناک را به خانواده ‌ی محترم امینی، بویژه نیما و رکسانا امینی، مسعود محمود فریبا و مهدی امینی و همه ‌ی دوستان و دوستداران او تسلیت می گوییم، خود را در این ضایعه ی بزرگ آنان شریک می ‌دانیم و برایشان آرامش آرزو می‌ کنیم.

۲۶ مهرماه  ۱۴۰۱

نهضت مقاومت ملی ایران

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط