بازخوانی ۲ رخداد تاریخی

۱۷ بهمن ۱۳۵۷، ۳۲مین روز  نخست وزیری ۳۷ روزه زنده یاد دکتر شاپور بختیار، ۲ رخداد تاریخی که هر دو به نوعی برای امروز ما در مبارزه برای گذار از  رژیم اخوندهای فاشیست مفید باشد.

۱- مقاله  خانم مهشید امیرشاهی، نویسنده بر جسته و نامدار در حمایت از بختیار در روزنامه آیندگان در زمانیکه تقریبا همه روشنفکران!، یاران پیشین بختیار، بخشی از پادشاهی خواهان، یاران انقلابی! روح اله خمینی،… بختیار لعن  و طرد می کردند، نشانه واقع بینی، آینده نگری، شهامت، درک درست شرایط و موضع گیری در سمت درست تاریخ  این نویسنده بزرگ است که امروز همه ما سخت به این ویژگیها نیاز داریم تا با حداقل هزینه از چاه ظلمات اسلام، اسلام گرایان، و رژیم مبتنی بر افکار کهنه و پوسیده ۱۴۰۰ سال پیش عبور کنیم.

۲- لایحه ی قانون مربوط به نحوه تعقیب نخست وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه است که توسط دولت بختیار به مجلس شورای ملی ارائه و پس از رسیدگی در کمیسیون دادگستری، در تاریخ ۱۷ بهمن ۵۷ به صحن علنی مجلس آورده شد. ترکیب هیئت منصفه در این لایحه بسیار قابل اعتناست و از هر جهت قابل دفاع تر از دادگاههایی ست که پس از پیروزی انقلاب به همین منظور بر پا شد. این ماده واحده الهام بخش و بر زمین مانده اکنون یکی از درخشان ترین اسناد “انقلاب۵۷”(در واقع کودتای ۵۷ ) است :

ماده واحده ـ نظر باینکه سیاست اداری و اعمال و رفتار دولت‌هایی که ازسال ۱۳۴۲ مصدرکاربوده، موجبات عدم رضایت و عصیان ملت ایران را فراهم نموده، به نحوی که افکار عمومی خواهان تعقیب و مجازات سریع متجاوزین به حقوق ملی است، اجازه داده می‌شود که جرائم و تقصیرات نخست وزیران و وزیران مذکور بوسیله دادستان دیوانعالی کشور دردیوان مزبور عنوان شود و با حضورهیئت منصفین طبق مقررات و قوانین کیفری مورد تعقیب و رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ۱- هیئت منصفین مرکب ازاشخاص زیراست:

الف ـ شش نفراز روحانیون بانتخاب و معرفی آیات عظام.

ب ـ چهارنفر از استادان دانشگاههای کشور به معرفی هیئت علمی دانشگاه تهران.

ج ـ چهارنفر از وکلای دادگستری به معرفی کانون وکلای مرکز.

د ـ چهارنفر از نویسندگان وخبرنگاران به معرفی سندیکای نویسندگان وخبرنگاران.

ه ـ چهارنفر از پزشکان و داروسازان کشور به معرفی نظام پزشکی.

و ـ چهارنفر از معلمان کشور بانتخاب و معرفی شواریعالی آموزش و پرورش.

ز ـ دونفر از سردفتران به معرفی کانون سردفتران.

ح ـ چهارنفر از بازرگانان و اصناف به معرفی اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

ط ـ دونفر از کارمندان بازنشسته کشور به معرفی کانون بازنشستگان.

ی ـ چهارنفر از کشاورزان به انتخاب اطاق کشاورزی. (تا تشکیل اطاق کشاورزی به انتخاب و معرفی انجمن شهرستان تهران).

ک ـ شش نفر از کارگران استانهای خوزستان ـفارس ـ خراسان ـاصفهان هریک، یک نفر وتهران دو نفر به انتخاب انجمن شهر مرکزاستان.

ل ـ دو نفر از مهندسین به انتخاب کانون مهندسین ایران.

تبصره ۲- چنانچه هریک ازمراجع فوق در ضرب الاجلی که رئیس دیوانعالی کشور تعیین نموده نمایندگان خودرا معرفی ننمودند بلافاصله رئیس دیوانعالی کشور موظف است جبران کسری اعضای هیئت منصفین را شخصا تعیین و دعوت نماید.

تبصره ۳- هیئت منصفین باحضور لااقل نصف اعضای فوق رسمیت خواهد داشت پس ازپایان محاکمه نظرخود را درباره اینکه متهم گناهکار است یاخیر اعلام می‌دارد. سپس هیئت عمومی دیوانعالی کشور وارد شورشده رای خود را انشا می‌نمایند و بلافاصله منشی دادگاه درجلسه علنی رای را اعلام می‌نماید. این رای قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره ۴- باتهامات شرکاء ومعاونین متهم به مشارکت ومعاونت دراتهام مربوط باین قانون جداگانه دردیوان جنایی تهران طبق مقررات محاکم جنایی رسیدگی می‌شود ودادستان شهرستان تهران مکلف است به اسرع وقت آنهاراتحت تعقیب کیفری قراردهدواموال ودارایی آنهارا ولو اینکه بنام همسرو فرزندان تحت ولایتشان منتقل نموده باشند بازداشت نماید تا درصورت محکومیت ازاموال مزبور وصول شود. هرگونه نقل و انتقال اموال که ازناحیه متهمین مذکور ازتاریخ تقدیم این لایحه بعمل آید باطل و بلااثر می‌باشد.

 بنظرم این لایحه واحده دستکم از دو  جنبه بسیار مهم است:

۱- منصفانه بودن،  وقتی با قتلهای پشت بام مدرسه علوی بعد از قبضه قدرت توسط سید روح اله موسوی خمینی مقایسه می شود، و تفاوت بنیادی دوفلسفه  و اندیشه (اندیشه بختیار و اندیشه خمینی) را با شفافیت کامل نشان می دهد که یکی کاملا انسانی و دیگری کاملا ضدانسانی است، و 

۲- ترکیب  اعضای هییت منصفه پیشنهادی دولت بختیار است که چنین ترکیبی  البته با اصلاحات محدودی با توجه به شرایط امروز می تواند به عنوان بهترین الگو برای تشکیل شورای هماهنگی برای گذار  از رژیم مذهبی-فاشیستی قرار گیرد.

ایران هرگز نخواهد مرد!

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط