برچسب: محمد امینی

در سوگ دوستی ارجمند محمد امینی

با دریغ و افسوس بسیار از درگذشت محمـد امینی باخبر شدیم. برابر خبر خانوادگی، وی در روز یکشنبه ۲۴ مهرماه روی از جهان بربسته است. محمـد امینی که از خانواده‌ ای وابسته به نهضت...