برچسب: صدیقه دولت آبادی

روز جهانی زنان گرامی باد

با درود به همه زنان جهان و شادباش برای روز زن که نمایانگر ستیز بی‌امان خود را برای رسیدن به همه حقوق انسانی‌اش به تماشا می‌گذارد .زنان در تاریخ هزاران ساله قوانین مرد سالار...