متن سخنرانی شادروان دکتر شاپوربختیار در میدان جلالیه در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۰

روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق

شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم

مردم شرافتمند و هوشیار تهران ، شما در اینجا اجتماع کردید تا به ندای حق طلبانه جبهه ملی ایران پاسخ داده و گروه گروه وارد این میدان وسیع شده اید تا بار دیگر صدای ملت ایران را بشنوید زیرا بر شما ثابت شده است که جبهه ملی جز راه حقیقت و شرافت و دوستی نپیموده است .

سعی و کوشش ما همواره بر این بوده است که منافع ملت ایران قبل از هر چیز دیگر در نظر گرفته شود و مقدرات این ملک و ملت به دست ایرانی سپرده شود ، 5 سال تمام با وجود سرنیزه ، حبس ، تبعید و شکنجه و تبلیغات گمراه کننده و با وجود صدها میلیون دلار کمک بلاعوض و صدها میلیون دلار عایدات نفت و صدها میلیون دلار قرضه های خارجی کمر شکن دستگاه حاکمه ، مملکت ما را به ورشکستگی مطلق و بی سر و سامانی هدایت کرده است .

جبهه ملی به این افتخارات اکتفا نمی کند جبهه ملی ایران برای اداره ایران نوین برنامه های وسیع و عمیقی طرح ریزی کرده است که در صورت به دست آوردن قدرت اجرا خواهد کرد .

در شئون اقتصادی به موازات کارهای تولیدی و عمرانی کلیه افراد کشور را در مقابل فقر جهل بیکاری و بیماری الزاما و اجبارا بیمه خواهد کرد .

جبهه ملی ایران معتقد است که در آمد ارزی کشور و مقدورات اقتصادی آن ، مملکت ما را از تکدی و قرضه های سنگین بی نیاز ساخته و تمام نیروهای انسانی ما باید در راه ایجاد صنایع سنگین در مرحله اول به کار افتد . در مرحله دوم کشاورزی مملکت و اصول مالکیت باید به کلی دگرگون شود .

جبهه ملی ایران فقط با مالکیتهای محدود می تواند موافقت نماید و معتقد است که توصیه مالکیت هم از نظر اجتماعی امر ضروری است و هم سطح تولید مملکت را بالا خواهد برد .

جبهه ملی ایران معتقد است که اصل قانون اساسی و حقوق ملت ایران پایه نظام اجتماع است و به نام مصالح روز ، حقوق مصرحه در قانون اساسی را نباید ملعبه قرار داد و با سفسطه و پشت هم اندازی آزادی های فردی و اجتماعی را پایمال کرد .

جبهه ملی ایران با لزوم تعلیمات اجباری را تذکر می دهد و با فرهنگ استعماری کنونی مبارزه خواهد کرد و دانش و تقوی را در اساس فرهنگ غیر قابل تفکیک می داند .

جبهه ملی جامعه ایران نوین را بر اساس عدم اختلاف طبقاتی دانسته و معتقد است هیچ عاملی جز کار مفید و دانش و ابتکار نباید مقام خود یا دسته ای را از سایرین ممتاز سازد .

جبهه ملی ایران معتقد است که وجود محاکم اختصاصی برخلاف روح قانون اساسی می باشد و دستگاه قضایی کشور نباید ملعبه دادگاههای فرمایشی شود و اصل تساوی حقوق افراد کشوری و لشکری محو شود .

جبهه ملی ایران تعهد می کند که با نهایت دقت و شدت کلیه افرادی را که در این چند سال اخیر از مقام خود سوءاستفاده کرده و به بیت المال مردم یا به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تجاوز کرده اند بی رحمانه مجازات کند .

مجازات خائنین نباید بر روال تصمیمی که راجع به دکتر اقبال اتخاذ شده باشد ، مردی که به موجب اظهارات خود آقای دکتر امینی هزار گونه تجاوز به حقوق مردم ایران کرده و جز خیانت و دنائت و تملق ، از وجود او بهره ای به این آب و خاک نرسیده اکنون در ایتالیا در ویلای سفارت ایران به سر می برد .

جبهه ملی ایران وقتی در ده سال قبل از شرکت سابق نفت خلع ید نمود و به رهبری دکتر محمد مصدق صنایع نفت را ملی کرد برای این نبود که در تهران دوازده نفر از بیکاره ترین مردم این مملکت به نام مدیر برای خود حقوق پست و خرج سفر و خرج سفره تعیین کنند و جز یکی دو نفر از آنها مابقی از نفت جز دریافت حقوق گزاف چیزی نمی دانند . جبهه ملی ایران مظهر نیروهای متشکل و اصیل ملت ایران است . جبهه ملی ایران امید بخش مردم هوشیار و مبارز این آب و خاک است .

در سیاست خارجی جبهه ملی ایران از هر اقدام که کمک به جنگ سرد کند برکنار خواهد بود جبهه ملی ایران سیاست خارجی خود را بر اساس یک سیاست مستقل ایرانی در کادر تعهدات سازمانی ملل متحد استوار خواهد کرد . ما از شرکت در بلوکهای متخاصم و دسته بندیهای نظامی بیزار هستیم .

در راه ایجاد صلح و صفا بین کلیه ملل جهان جبهه ملی ایران از بزرگترین شخصیتهای کنونی بین المللی یعنی جواهر لعل نهرو الهام می گیرد .

ما در راه ایجاد یک ایران خوشبخت آزاد و بشر دوست کوشش خواهیم کرد جبهه ملی از تمام قوای فعاله ملت اعم از مادی و معنوی استفاده خواهد کرد و از این روست که دانشگاه تهران و پالایشگاه آبادان یعنی مغز متفکر و بازوی توانای ملت ایران را دو سنگر تسخیر ناپذیر خود می داند رهبری دسته جمعی جبهه ملی ایران ما را از بعضی اشتباهات تکنیکی و تاکتیکی که در گذشته مرتکب شدیم باز خواهد داشت و با ایمان به تشخیص شما که همواره خادم را از مزدور تمییز داده اید همه مردم دنیا می دانند که جبهه ملی تنها نیروی متشکل ملی و دموکراتیک ایران است .

هوشیاری شما ملت با ارزش و فداکار ایران امید بدخواهان و مزدوران سیاستهای استعماری سرخ و سیاه را از حریم کشور ایران دور خواهد نمود و اتحاد شما حفظ نظم و متانت شما برادران ، نقشه تفرقه انداختن را بار دیگر نقش بر آب خواهد کرد .

ملت ایران به اصالت جبهه ملی پی برده و آن را مظهر اراده و تمایلات خود می داند . سود پرستان و مزدوران همواره از تضاد منافع خود هراسان می باشند و دولتهای فاسد عموما از مجموع افراد غیر متجانس تشکیل می شود هر یک منافع خاصی دارند و محال است چنین دولتهائی بتوانند منشأ اثر و یا خدمتی باشند شما برادران متحد و یکدل و یک زبان هستید و یکی از برتریهای شما و رهبران شما بر افراد هیئت حاکمه همین امر است و بس .

جان گرگان و سگان از هم جداست

متحد جانهای شیران خداست

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط