مصاحبه آقای حسن نقیبی

گفت‌و‌گوی آقای«حسن نقیبی» رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران با آقای«بیژن مهر» سردبیر خبرگذاری جبهه ملی ایران در آمریکا در کانال یک: درباره ۲۹ اسفند، سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران.

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط