مصاحبه آقای حسن نقیبی«رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران»

گفت‌و‌گوی آقای«حسن نقیبی» رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران با آقای«بیژن مهر» سردبیر خبرگذاری جبهه ملی ایران در آمریکا در کانال یک: درباره نهضت ملی ایران، تاریخچه نهضت مقاومت ملی ایران.

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط