پیغام «انجمن هما» به مراسم سی‌ودومین سالروز قتل دکتر «شاپور بختیار» و «سروش کتیبه»

گزارش کامل مراسم سی و دومین سالروز قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه

متن کامل پیغام «انجمن هما» به مراسم سی‌ودومین سالروز قتل دکتر «شاپور بختیار» و «سروش کتیبه»

لینک ویدیو پیغام «انجمن هما» در یوتیوب

این متن توسط آقای«سعید امینی» در مراسم قرائت شد.

ما هموندان انجمن هما، در کنار دیگر ایرانیان گرد آمده‌ایم تا یاد دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر قانونی مشروطه در ایران را قبل از فتنه خمینی گرامی داریم.

ما هموندان انجمن هما، در دوره نخست‌وزیری زنده‌یاد دکتر بختیار هنوز به دنیا نیآمده بودیم و یا در دوران کودکی بسر می‌بردیم. ما بختیار را در نظامی که امام خود را در ماه می‌دید؛ شناختیم.

ما هم دوران دکتر بختیار نبودیم، اما زمان گذشت و دانستیم که در شرایطی که شعله‌های فتنه همه‌جا و همه‌چیز را می‌سوزاند؛ نخست‌وزیری را هر چند با کمترین امکان برای نجات ایران پذیرفت؛ تا ایرانیان بدانند جز اعدام، مصادره، جنگ و ترور گزینه دیگری هست .

ما هم‌دوران دکتر بختیار نبودیم، اما زمان گذشت و دانستیم که وی به مبارزه با مستبد بسنده نمی‌کرد و استبداد را در هر شکلی که باشد؛ نشانه می‌رود.

ما هم دوران دکتر بختیار نبودیم، اما زمان گذشت و دانستیم که وی برای گستردن حاکمیت مردم و قانون، هم‌چنان به اندیشه مشروطه وفادار ماند و آن حاکمیت ملی را؛ به حکومت مشروعه نفروخت و همراه بسیاری دیگر با غوغای مردم هیجان زده یکی نپنداشت و عوام زده نشد.

ما هم دوران دکتر بختیار نبودیم، اما زمان گذشت و دانستیم که نظام ولایی در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با رهبری علی خامنه‌ای سه تن را برای ترور آن بزرگمرد گماشت تا پرچم مشروطه‌ای که همواره بر افراشته نگاه داشت؛ بر زمین افکنند، اما هرگز ندانستیم که چرا هم‌ دوران وی، دست‌کم مدعیان آزادی، در آن هنگام وی را نشناختند و تنهایش گذاشتند.

ما هم‌دوران دکتر بختیار نبودیم، اما می‌دانیم که بخت؛ یار ایران خواهد بود و مشروطه‌ی ناتمام ایران؛ به دست کسانی که ایران را،

بیش از آوازه؛ خرد را، بیش از خرافه؛ ایرانی را و بیش از رفیق و برادر؛ خوبی و پاکی را والاتر می‌دانند،

به سرانجام خواهد رسید.

بخت یار ایران خواهد بود اگر؛ ایرانی یار ایرانی باشد.

بخت یار ایران خواهد بود اگر؛ پرچم مشروطه خواهی را ورای پادشاهی و جمهوری برافراشته کنیم؛ هم‌چنان که دکتر شاپور بختیار در سنگر خود چنین کاری کرد و به این دلیل ما ایرانیان آزادی‌خواه، دست در دست هم، همصدا، به دکتر شاپور بختیار که “رفت تا ایران بماند” با صدایی رسا پیام می‌فرستیم، بختیار، بختیار، سنگرت را نگه می‌داریم .

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط