پیام آقای بهزاد امیری، مسئول شاخه کشوری نهضت مقاومت ملی ایران در هند

گزارش کامل مراسم سی و دومین سالروز قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه

متن پیام آقای «بهزاد امیری» مسئول شاخه کشوری نهضت مقاومت ملی ایران در هند برای مراسم سی‌و دومین سالروز قتل «دکتر شاپور بختیار» و «سروش کتیبه»

لینک ویدیو پیام آقای«بهزاد امیری» در یوتیوب

هم‌میهنان گرامی حاضر در آرامگاه مون‌پارناس،

ما، اعضای شاخه کشوری نهضت مقاومت ملی ایران در هند، به شما درود می‌فرستیم و خود را در کنارتان حس می‌کنیم.

تا زمانی که این رژیم سیاه و نکبت‌بار بر وطن عزیزمان تسلط دارد، ما نیز همراه سایر همرزمان نهضت، به مبارزه‌مان با جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد.

راهنمای ما برای رسیدن به مقصود، یعنی نابودی نظام آدمکش دینی در ایران، پندارهای سیاسی دکتر شاپور بختیار است که در شعارهای: حاکمیت ملی، جدایی دین از دولت و پاسداری از تمامیت ارضی کشور بیان شده است.

ایران هرگز نخواهد مرد

از طرف شاخه کشوری نهضت مقاومت ملی ایران در هند

بهزاد امیری

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط