پراکنده‌گویی‌های پایان هفته ۸۹

تقدیم به کسانی که آیینی جز آیین انسانیت نمی‌شناسند، از حقوق خود و دیگران حمایت می‌کنند و هرچه برای خود می‌خواهند برای دیگران نیز می‌خواهند.

۱- نادانی و بی‌شعوری فرزندی دارند بنام چاپلوسی. مراقب خطر چاپلوسان باشید که از یک فرد عادی هیولایی می‌سازند که دیگر قابل‌کنترل نیست.

۲- یکی از نشانه‌های افراد نادان و بی‌شعور بحث‌کردن بیهوده و اتلاف وقت و ازدست‌دادن انرژی و بازماندن از بحث‌ها و تحلیل‌های منطقی و بخردانه است که بی‌تردید خطرناک و زیان‌بار برای جامعه است.

۳- یکی از نشانه‌های افراد نادان و بی‌شعور بیهوده‌گویی بی‌وقفه و طولانی‌مدت است. شمار این افراد، امروزه، در دستگاه رژیم اسلامی و میان مخالفانش کم نیستند.

۴- هر گروه، سازمان، جامعه و به‌طورکلی هر واحد اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و مالی و تجاری، فرهنگی و هنری و آموزشی و علمی، و هر جنبش و قیام و انقلابی که در رأس آن افراد نادان و بی‌شعور قرار گیرند رو به نابودی پیش می‌رود.

۵- جزم‌گرایان مذهبی و غیرمذهبی از اندیشیدن دیگرانی که چون آنان دگماتیست نیستند هراس دارند. رسالت انسانی و ملی (غیر جزم‌گرایان و قشریون) باید اندیشیدن، تشویق دیگران به اندیشیدن، تبدیل اهمیت اندیشیدن به گفتمان غالب جامعه، و نهادینه‌کردن آن باشد؛ زیرا اندیشیدن پاشنه آشیل هر نوع جزم گرایی است.

۶- هرگز از اعتراض‌کردن هراسی نداشته باشید؛ بلکه در واقع کسانی که هدف اعتراض قرار می‌گیرند باید هراسان شوند و نه اعتراض‌کنندگان.

۷- در اعتراض‌کردن علیه خودکامگان هر نوع سستی و تعلل اشتباهی خطرناک و خلاف خرد است. اعتراضات هر چه بیشتر و سنجیده‌تر برنامه‌ریزی‌شده، مستمر، و هدف‌مند باشند، و هر چه شمار معترضان و هماهنگی بینشان بیشتر باشد مؤثرتر و کارسازتر خواهد بود.

۸- همه اعضای یک جامعه، یک گروه، یک اتحادیه، یک سندیکا، یک جنبش، یک سازمان،…که اکثریت اعضایش توان و تمایل به هر اعتراضی هر چند ساده را داشته باشند را نباید دستکم و یا نادیده گرفت.

۹- بی‌خردان، نادانان و بی‌شعورها در نتیجه‌گیری از رویدادهای زمانه و رخدادهای زندگی شتاب‌زده نتیجه‌گیری می‌کنند.

۱۰- از بیان‌کردن آنچه لازم به گفتن است هراس و باکی نداشته باشید؛ بلکه از نشنیدن و کر بودن دیگران نگران و پریشان باشید.

۱۱- پیروزی از پیگیری عملی اندیشه‌ها حاصل می‌شود. افراد و جنبش‌هایی پتانسیل پیروزی دارند که قدرت پیونددادن اندیشه و عمل را داشته باشند؛ زیرا که یکی بدون دیگری نارسا و جنبش‌ها را به بیراهه می‌برد. پس اندیشیده پا به میدان عمل بگذار.

۱۲- پذیرش باورهای مذهبی نه توهین به خرد خود  بلکه بسیار خطرناک و زیان‌بار هم است و شما را از اندیشیدن و رشد، و جامعه را از پیشرفت و توسعه بازمی‌دارد.

۱۳- اگر به پیروزی و رسیدن به هدف می‌اندیشی از نزدیکی، مشاوره، همنشینی، رابطه و تعامل با اندیشه گران و خردورزان کوتاهی نکن.

۱۴- همیشه تلاش کنید تا کار، اثر، کتاب، ایده، و عملکرد بعدی‌تان بهتر باشد؛ یعنی همیشه در مسیر بهترشدن و مؤثربودن تلاش کنید.

۱۵- تلاش نامیراست و توقف‌ناپذیر، ادامه دارد هر چند آهسته، و فرجام تلاش گامی است به‌پیش هر چند کوچک.

۱۶- هیچ مرام و مسلک و آیین و دین و مذهب و ایدئولوژی ای در کل تاریخ حیات بشریت سراغ ندارم که از انسانیت کامل‌تر، جامع‌تر، و در تأمین خوشبختی انسان مؤثرتر باشد.

۱۷- حرکت در زندگی حتی همراه با اشتباه باشد  بی‌تردید از نشستن، بی‌تفاوتی، رکود، ایرادهای بی‌پایه از دیگران گرفتن  مفیدتر، ارزشمندتر، شرافتمندانه‌تر و خردمندانه‌تر است.

۱۸- اکثر مواقع آسیب‌دیدن، ضربه خوردن، مورد تبعیض و توهین و تحقیر قرارگرفتن، باختن، استثمارشدن، و به بیگاری گرفته‌شدن انگیزه‌ای می‌شود برای تکان‌خوردن، بیدارشدن،  برخاستن، مبارزه‌کردن، پیروزی، و برای ادامه زندگی ای که شایستگی آن را داریم.

۱۹- زندگی در مقایسه و مبادله معنادارتر می‌شود.  آیا چیزی را که دادی و آنچه را که در مقابل گرفتی ارزشش را داشت؟ آیا به کاندیدایی که‌رای دادی و به رقیبش رأی ندادی (البته در یک جامعه آزاد و دمکراتیک که انتخابات معنا دارد) ارزشش را داشت؟ آیا رویکردی را که برای رسیدن به هدف مشابه ای که دیگران شیوه‌ای متفاوت برای رسیدن به آن هدف در پیش گرفته‌اند، ارزش دارد؟

۲۰-کسانی موفق‌اند که تصمیم می‌گیرند وقتی شما در تردید به سر می‌بردی، گام برمی‌دارند و حرکت می‌کنند وقتی شما متوقف می‌شوید و از ادامه‌دادن خسته می‌شوید،  تجربه‌های گذشته را به یاد می‌آورند وقتی شما فراموش می‌کنید، درهای باز را می‌بینند وقتی شما به درهای بسته چشم دوخته‌اید، بیدارند وقتی شما خوابید، مذهب را خرافه می‌دانند وقتی شما سنگ مذهب را به سینه می‌زنی و برایش دست بهر جنایتی می‌زنی، به دیگران عشق می‌ورزند و امید می‌بخشند وقتی شما در قلب امید و عشق خنجر می‌زنید، آزاد می‌اندیشند وقتی تو برای برقراری خفقان مزدورا‌ن را بکار می‌گیری؛ و هرگز  اجازه نمی‌دهند ابزاری برای رسیدن دیگران به اهدافشان باشد در زمانی که تو به مزدوری، بردگی و غلام حلقه بگوش بودن جنایت‌کاران و خودکامگان افتخار می‌کنی، و هر چه را که درست بداند برایش بپا می‌خیزد و دفاع می‌کند زمانی که شما برای هر چه نادرست و پلید و زشت و خلاف انسانیت است ایستادگی و حمایت می‌کنی.

برای شما و همه عزیزانتان پایان هفتهٔ شاد و دلپذیر  همراه با تندرستی، پیروزی، خبرهای خوش، و پیام‌های امیدبخش خواهانم.

همیشه گام نخست را بردار،  همیشه در حال زندگی کن برای آینده بیندیش و برنامه‌ریزی کن، و همیشه بر اساس آیین انسانیت رفتار کن.

ایران هرگز نخواهد مرد!

دکتر ابراهیم بی‌پروا

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط