پراکنده‌گویی‌های پایان هفته ۸۸

این شماره پراکنده گویی ها را به مادران و شیرزنان و دختران ایرانی تقدیم می کنم که پایه های رژیم مذهبی- فاشیستی را به لرزه در آوردند و به همه مادران خفته در خاک.

یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت روز مادر است.این روز بر همه مادران شاد و فرخنده باد. با آرزوی بهترین ها برای شما مادران فداکار، دلسوز، مبارز و آینده نگر.

‎فرزندان، شما هم به مادران احترام کنید، از فداکاریهایشان قدردانی کنید و عاشق آنان باشید زیرا که عشق مادران به فرزندان بی قید و شرط  و نامحدود است.

۱- یادگیری پایه اساسی رشد جوامع و اعضای آن است. یادگیری از گذشته/تاریخ از این قاعده کلی مستثنا نیست. انچه که به عنوان تجربه ازش یاد می کنیم در گذشته رخ داد ولی کاربرد آن می تواند از اشتباها ت مکرر پیشگیری کند، آگاهی از پیروزی ها و ناکامی های گذشته و تاریخی  می‌تواند بر بینش و جهان بینی ما تاثیر بگذارد، و ما را در تصمیمم گیری ها ی آینده راهنما باشد. تایید گذشته برای درک کیستی ما مهم و ارزشمند است و نه غرق در گذشته و نیاموختن از آن. اگر بتوانیم تعادلی در نگرش ما به گذشته بیابیم از آن می توانیم برای گزینش های آگاهانه برای آینده بکار گیریم.

۲- هر گامی که بر می داریم برای رسیدن به اهدافی که برگزیده ایم لازم است.

۳- بهترین اقدام برای جبران اشتباهات گذشته  برداشتن گامهای درست، سنجیده و هدفمند برای آینده است. 

۴- تغییر دیدگاه ما بخش اساسی رشد شخصی ماست. تغییر نگرش به خود، دیگران و انچه در اطراف ما می گذرد،موجب کسب بینش تازه ای میشود که می توانیم بر چالشهای زندگی تسلط یابیم، و حتی فرصتهای تازه ای بیابیم.

۵- تغییر دیدگاه ما لزوما همیشه امری ساده و آسان نیست، اما یک تجربه ارزشمندی است که تحول در پی دارد. تغییر دیدگاه با به چالش کشیدن مفروضات ما آغاز می شود ، ذهن مان را باز می کند و ما را به جستجوی  دیدگاه‌های جایگزین هدایت می کند، و نهایتا می توانیم نظرات و نگرش های مختلف را ببینیم، و درک خود را از دنیای مان گسترش دهیم.

۶- اگر از چیزی خوش تان نمی اید کاری که باید بکنید تغییر دادن انست ولی اگر نمی توانید تغییرش دهید بهترین کاری که می توانید بکنید تغییر نگرش خودتان در مورد چیز است.

۷- هرچه بیشتر بتوانید با افرادی از قشرهای مختلف جامعه ارتباط برقرار کنید برای پیروزی در زندگی گامی مثبت و به جلوست، و هر چه بیشتر کوشش کنید تا تجربیاتی کسب  و موقعیتهایی را آماده  کنیدکه دیدگاهی نو به شما دهد، نیکوتر خواهد بود.

۸- پنهان شدن در دفترمان و یا زیر میز و یا در کنج خانه و یا هرجای دیگر  و خودداری از رویارویی با شرایط چالش برانگیز مسیری است بسوی سیاهچاله و بی اعتباری و بی اعتمادی.

۹- تصمیماتی بگیرید و رفتارهایی بکنید که به تغییر مثبت شرایط منجر شود، دگرگونی بنیادی را در پی داشته باشد، موجب رفاه، آرامش فکر و بهبودی حال انسانها شود. رفتارهای بیهوده و نسنجیده ما را به مسیر سیاهچاله، ویرانی، ناامیدی،فاجعه، و نابودی سوق می دهد. همه چیز در گرو تصمیمات، ایده ها و رفتارهای ماست. مواظب تصمیم گیری ها و رفتارمان باشیم.

۱۰- وقتی ناامید می شوی و از ادامه راه منصرف می شوی بیاد اور که ستمکاران و خودکامگان در طول تاریخ برای مدتی شکست ناپذیر بنظر می امدند ولی مبارزه و مقاومت راهی جز شکست برای شان باقی نگذاشت، و با پایانی خفت بار روبرو شدند. به مبارزه ادامه دهید، امیدوار باشید و تسلیم نشوید که پیروزی از آن شماست. 

۱۱- در مسیر رسیدن به هدف برخورد با موانع طبیعی است ولی انچه مهم است گذر از موانع است، چیره شدن بر موانع و تسلیم ناپذیری. می توانید موانع را ازبین ببرید، یا روش گذر یا دور زدن و یا بالا رفتن از انرا بیابید ولی تسلیم موانع نشوید.

۱۲- همیشه فکر کنید فردا بهتر از امروز است و برای فردایی بهتر برنامه ریزی و تلاش و مبارزه کنید و مطمین باشید که پیروز می شوید. ولی اگر فکر کنید و یا تردید داشته باشید فردا از امروز بهتر نخواهد بود تضمینی نخواهد بود که  تلاش‌ها و مبارزات و برنامه ریزی ها به پیروزی منجر شود. دید شما به فرداست که با برنامه ریزی و مبارزه و مقاومت فردای تان را رقم می زند.

۱۳- گفته شده است «حق گرفتنی است و نه دادنی». اگر نیک بیندیشی و بنگری همه چیز کسب کردنی است، و نباید به انتظار نشست تا دیگران خواسته های شما را در اختیارتان قرار دهند.باید برای کسب خواسته هایت  مسیولیت پذیر باشی و   با هرروشی که می تونی خواسته ات را برآورده کنی، بپا خیزی، آرام ننشینی و بجنگی.

۱۴- اگر پروژه ای را اجرا کردید و نتیجه فاجعه بار بود، پیش از هر چیز از خود بپرسید که چه باید می کردید، و چه نباید می کردید تا نتیجه موفقیت امیز می شد. و بعد کسی جز خودتان را مقصر ندانید و مسیولیت شکست پروژه را بعهده بگیرید.

۱۵- به تنهایی به جنگ دشمنانت نرو که احتمال هدف حمله قرارگرفتن و شکست بالاست بلکه با دیگرانی هم پیمان شو که با هم دشمنان مشترک دارید و آماده جنگیدن هستند تا شانس پیروزی بالا رود. 

۱۶- ما حق نداریم بیش از انچه به جهان/طبیعت/جامعه می دهیم از جهان/طبیعت/جامعه بگیریم و برداریم و این یعنی مستقل بودن، سربار دیگران و جامعه نبودن، سو استفاده نکردن از طبیعت، و غنی تر کردن جهان.

۱۷- هر روز کوشش کنید دستکم یک چیز یاد بگیرید، یک کار مثبت برای دیگران انجام دهید، یک چیز به دیگران یاد دهید، یک ایده نو ارایه دهید، و در مبارزه برای زندگی بهتر برای همگان قاطعانه تر عمل کنید.

۱۸-   برای کسانی که فقط نظر خودشان را درست و نظر دیگران را  نادیده می گیرند٫ مردود می دانند و حتی حاضر نیستند درباره اندیشه و نظر دیگران اندکی بیندیشندو تامل کنند ارزش انسانی قایل نباشید.

۱۹- بگذارید  افتخار پرستش مردگان  فقط نصیب کسانی شود که هیچ کار افتخار امیزی در زندگی نتوانستند و یا نخواستند بکنند اما شما به زندگان بپردازید اگر طالب افتخار هستید. زندگان را دریابید و با زندگان در رابطه دایم باشید.اما هرگز و در هیچ شرایطی هیچ زنده و مرده ای را نپرستید.

۲۰- در نابودی هر که به انسان، انسانیت، نیکبختی و شرف، رشد، رفاه، آرامش، آسایش، و آزادی انسان آسیب می رساند لحظه ای مکث به مثابه جنایتی نابخشودنی است.

روزمادر بر شما شاد و فرخنده باد.

برای شما و همه عزیزان تان پایان هفته شاد و دلپذیر و زیبایی خواهانم.

ایران هرگز نخواهد مرد!

دکتر ابراهیم بی پروا

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط