پراکنده‌گویی‌های پایان هفته ۸۴

تقدیم به آنانی که علیه بیدادگری و خودکامگی مبارزه می کنند و آماده پرداخت هر نوع هزینه حتی جان باختن هستند.

۱- یکی از ویژگیهای رهبران بزرگ آگاهی به دیدگاه خود و اینکه حل مشکلات جامعه تنها با دیدگاه شخصی عملی نیست. بنابراین، در یافتن راه حل‌ها و مقابله با مشکلات همکاران و مشاورانی را با تجربیات متنوع درگیر می کند. آن دسته از رهبران خودخوانده مخالف حکومت اسلامی که از مبارزان با تجربیات متنوع و نحله های فکری و گرایشات سیاسی متفاوت برای چاره جویی استقبال نمی کنند به کژراهه میروند.

۲- رهبران بزرگ می دانند که باید با مردم کار کنند، به مردم اعتماد کنند و اعتماد آنها را به خود جلب کنند، و برای مردم کار کنند وگرنه محکوم به فنا هستند. آن دسته از رهبران مخالف حکومت اسلامی که در پی حذف مردم هستند و یا توانایی جلب اعتماد مردم را ندارند بر خیزش ملی مردم بپاخاسته آسیب‌های جبران ناپذیر به نفع حکومت اسلامی وارد می کنند.

۳- رهبران بزرگ می دانند که جهت دهی صادقانه سرعت پیشرفت، رشد و موفقیت را بطور تصاعدی آسان می کند و افزایش می دهد. آن دسته از مخالفان حکومت اسلامی ایران که ادعای رهبری دارند باید مسیر پیروزی را صادقانه ترسیم کنند.

۴- رهبران بزرگ اگر بر اساس داده ها نتیجه گیری کنند که زمان و شرایط مطلوب برای پیگیری کمال مطلوب نیست با تغییر رویکرد و تاکید بر ممکنات می کوشند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند و راه حلی مناسب با شرایط ارایه دهند. آن دسته از رهبران مخالف حکومت اسلامی ایران که در حال حاضر در جستجوی حداکثر ی هستند و در فکر بنای ارمانشهر آب در هاون می کوبند.

۵- رهبران بزرگ انگیزه بخش هستند. ایجاد انگیزه در دیگران نوعی هنر است که هر کسی از آن برخوردار نیست. اگر رهبران خودخوانده مخالف حکومت اسلامی در این دوره حیاتی مبارزات ملت بپا خاسته نتوانند انگیزه بخش باشند آسیب های فراوان جبران ناپذیر بر خیزش ملی وارد می کنند.

۶- رهبران بزرگ در پیگیری هدف تعیین شده جدی و واقع بین هستند و هراسی از نتایج پیدا و ناپیدای آن ندارند. رهبران خودخوانده مبارزات ضد حکومت اسلامی هم باید در جدیت و واقع بینی رهبران بزرگ را الگو قرار دهند، از تجربیات آنها، و رویکردهای آنها درس بگیرند و از پیامدها و عواقب احتمالی منفی مبارزات واهمه ای نداشته باشند.

۷- رهبران بزرگ می دانند که در هیچ شرایط امکان اجماع همه جانبه حتی در یک شرایط عادی در یک جامعه وجود ندارد. بنابراین، با الهام گرفتن از رهبران بزرگ، رهبری مبارزات ضد حکومت اسلامی باید با سنجش شرایط کنونی در پی انتخابی باشند که مسیر پیروزی را برای مردم به ستوه آمده از ستم حاکمان اسلامی هموار کند.

۸- رهبران مدعی مبارزه با حکومت اسلامی باید از ویژگی شفافیت برخوردار باشند. آنها به خوبی می دانند که نسل جوان امروز تجربه سال ۱۳۵۷ و دسترسی گسترده به اطلاعات را با خود دارد. بنابراین، نبود شفافیت از سوی رهبران خودخوانده به آسانی تشخیص داده می شود، به روند مبارزه آسیب می رساند و چه بسا زهر بی اعتمادی را گسترش دهد که بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین مانع برای پیشروی، پیشرفت و پیروزی است.

۹- رهبران بزرگ دارای ذهن باز هستند. بدون ذهن باز پیروزی تقریبا دست نیافتنی است. این بر مردم بپاخاسته ایران است که بر خلاف سال ۱۳۵۷ از ذهن های بسته حمایت و پیروی نکنند، در جستجوی رهبرانی باشند که از ذهن باز برخوردارند وگرنه از چاله درامدن و سقوط به چاه است، یا مشخص تر بگویم ایرانی از خود بجای خواهیم گذاشت که یا به مرتب ویران تر، فقیر تر، فاسدتر … از ایرانی است که الان شاهدش هستم و یا اساسا دیگر ایرانی در نقشه جغرافیای جهان وجود نخواهد داشت. اذهان بسته هرگز  شایسته رهبری نبوده، و در سده ۲۱ میلادی تحت حاکمیت اذهان بسته بودن ننگ بزرگ تاریخ بشر خواهد بود.

۱۰- رهبران بزرگ با قاطعیت عمل می کنند، رو به آینده می نگرند، با حسرت به گذشته نگاه نمی کنند، از امیزه شجاعت و فضل بی نظیری برخوردارند، برای بالارفتن از تپه های شیب دار گام های سنجیده بر می دارند، در برابر موانع و حوادث تسلیم نمی شوند، و بدور از هر نوع ترس و تردیدی تصمیم می گیرند و به اجرا می گذارند؟ آیا شمایی که ادعای رهبری مخالفان حکومت تا بن دندان‌ مسلح را دارید از این ویژگیهای رهبران بزرگ هم برخوردارید؟

۱۱- یادتان باشد در قضاوت درباره دیگران انصاف را رعایت کنید چون همزمان دیگران هم شما را مورد قضاوت قرار می دهند.

۱۲- یادتان باشد که بیشتر وقت خود را بر نارسایی ها و محدودیتهای خود متمرکز کنید و برایش چاره اندیشی کنید، و نه اینکه صرف ایراد های بی پایه، مغرضانه، بیحاصل از دیگران.

۱۳- یادتان باشد که بازسازی از ساختن دشوارتر است پس از تخریب و نابودی حتی المقدور خودداری کنید.

۱۴- یادتان باشد که افسار زندگی تان را در کنترل خود داشته باشید، و نه اینکه در اختیار دیگران قرار دهید تا شما را همچو عروسک خیمه شب بازی هر طوری خواستند برقصانند.

۱۵- یادتان باشد که هیچ دستورالعمل یکسان و ساده ای برای پیروزی در هر کاری و در هر شرایطی و برای هر هدفی وجود ندارد ولی همیشه برای پیروزی یک عنصر اساسی و حیاتی وجود دارد و آن چیزی نیست جز انگیزه و اشتیاق.

۱۶- یادتان باشد که در برابر هر نخواستنی بدانید چه می خواهید. نسل جوان امروز ایران با استفاده از تجربه فاجعه امیز نسلهای پیشین در سال ۱۳۵۷ حتما و قطعا با دقت به این اصل توجه دارد.

۱۷- یادتان باشد که برای انجام کار درست همیشه مناسب است، ننشینید و بگویید منتظر زمان مناسب هستم. اگر سرنگونی حکومت اسلامی را هدفی درست می دانید بدانید همین حالا زمان مناسب آن هم است. بپا خیزید و تا سرنگونی آرام ننشینید.

۱۸- یادتان باشد که تغییر اصل انکار ناپذیر هستی است. مادام که در حال تغییر خود باشید یعنی زنده هستید و در حال زندگی کردن. هر نوع مقاومت با هر وسیله و روشی در برابر تغییر استقبال از مرگ و نیستی است.

۱۹- یادتان باشد که ترس راهی است بسوی تاریکی، خشم، نفرت، رنج، نابودی؛ راهی است که در یک مبارزه شما را از مسیر درست به انحراف می کشاند، کنترل شما را بدست می گیرد، و نه تنها شما را از پیروزی محروم می کند بلکه نابودی شما را تسهیل می کند و تسریع می بخشد.

۲۰- یادتان باشد که مبارزه را برای خود و دیگران لذتبخش و شادیبخش و انگیزه بخش کنید وگرنه ممکنست زودتر از رسیدن به پیروزی از پای درایید و تسلیم شوید.

برای شما و عزیزان تان روز و روزگار شاد و آینده درخشان خواهانم.

به خود باور داشته باشید؛ ذهن آزاد داشته باشید؛ به پیروزی بر تاریکی اطمینان داشته باشید.

ایران هرگز نخواهد مرد!

ایران جایگاه واقعی خود را در خانواده جهانی باز خواهد یافت.

دکتر ابراهیم بی پروا

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط