برچسب: شهین تاج بختیار

پیام خانم شهین تاج بختیار همسر زنده یاد شاپور بختیار به مراسم سی‌و دومین سالروز قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه

به عنوان یک همسر و مادر داغدیده با تمامی مادران و همسران سرزمینم ابراز همدردی کرده و ایمان دارم که پیروزی خون ریخته شده فرزندان و همسرانمان بر این ضحاکان بسیار نزدیک است .