برچسب: رهبر

پراکنده‌گویی‌های پایان هفته ۱۱۰

تقدیم به کسانی که در جستجوی رهبران واقع بین، تاثیر گذار، توانمند، خردگرا و اینده نگر هستند و میخواهند در سازمانی کار کنند و در جامعه‌ای زندگی کنند که رهبرانش از این ویژگیها برخوردار باشند و نه اینکه عوامفریب، متوهم، خود-محور، و نااگاه باشند.

پراکنده‌گویی‌های پایان هفته ۸۶

تقدیم به همه کسانی که به انسان می‌اندیشند، به امروز و فردای انسان، و فقط به اندیشیدن بسنده نمی‌کنند؛ بلکه گام‌های سنجیده هم برای تغییر مثبت شرایط و ایجاد فضای بهتری برای رشد و خوشبختی انسان برمی‌دارند، و به همه هم‌میهنانم که  در درون و برون ایران سخت مبارزه می‌کنند تا تغییرات بنیادی در ایران در ابعاد گسترده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و آموزشی به وجود آورند. 

به مناسبت بیست‌و نهم اسفند

نهضت مقاومت ملی ایران بنیانگذار دکتر شاپور بختیار National Movement of the Iranian Resistance NAMIR Founded by Chapour Bakhtiar بیانیه نهضت مقاومت ملی ایران به مناسبت بیست‌و نهم اسفند روز حاکمیت ملی در ایران...