برچسب: اخلاق

پراکنده‌گویی‌های پایان هفته ۸۶

تقدیم به همه کسانی که به انسان می‌اندیشند، به امروز و فردای انسان، و فقط به اندیشیدن بسنده نمی‌کنند؛ بلکه گام‌های سنجیده هم برای تغییر مثبت شرایط و ایجاد فضای بهتری برای رشد و خوشبختی انسان برمی‌دارند، و به همه هم‌میهنانم که  در درون و برون ایران سخت مبارزه می‌کنند تا تغییرات بنیادی در ایران در ابعاد گسترده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و آموزشی به وجود آورند.