شاپور بختیار فریاد گر وجدان‌های بیدار تنها

«در تاریخ جهان و در تاریخ هر کشور لحظه های حساسی وجود داشته است که برای مقابله با آن می باید از موضعی محکم وارد عمل شد و اغلب در این موقعیتهای حساس انسان تنهاست.»

دکتر شاپور بختیار، دی ماه 1357

«من و دل گر فدا شدیم چه باک  غرض اندر میان سلامت اوست»

حافظ

در دی ماه 1357، بخت یار دموکراسی خواهان ایران شد که دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر مشروطه ی ایران شد.  بختیار از مسند نخست وزیری برای سی هفت روز پی در پی به مردم ایران هشدار داد که با به قدرت رسیدن آخوندها، دیکتاتوری از نفس افتاده چکمه جای خود را به یک دیکتاتوری تازه نفس نعلین خواهد داد که آینده ای به مراتب دهشتناک تر را برای ایران به بار خواهد آورد.     

ایکاش در پی بهمن 1357، با استقرار دموکراسی در ایران، هشدارهای بختیار در ایران بیهوده می شد. ولی افسوس و صد افسوس که پیروان خمینی “اُمت وار” با فریادهای مرگ بر بختیار دولت قانونی را به سود حکومت ولایت فقیه به سرکردگی آخوندی انتقامجو به نام خمینی با همکاری بسیاری از سیاسیون و روشنفکران و سرانجام “ارتش بی طرف” سرنگون کردند. انقلاب واپسگرای اسلامی، ملت ایران را دچار شکستی سهمگین، فاجعه آمیز و خونبار کرد. شکستی که ما 43 سال است از مصیبت ها و رنج های ناشی از آن همه روزه در خود می پیچیم و از شدت درد جانسوزش، بر زمین و زمانه، هم با زبان خودمان و هم از زبان زندانیان سیاسی، مادران آبان، سپیده رشنوها و هم میهنان بهایی امان، نفرین می کنیم.   

بختیار می دانست که در آینه وجدان، انسان همیشه تنهاست. از اینرو بختیار در پذیرفتن مسوولیت نخست وزیری، نخست یک سیاستمدار نبود، بختیار در هیاهوی شگرف دست و پای شکستن برای اعلام عبودیت به خمینی و اظهار تنفر از شاه، انسانی بیدار در کنکاش با وجدانش بود. وجدانی که به او نهیب می زد:

موضوع پنج سال زندانی شدنت به وسیله دستگاه آریامهری نیست،

موضوع محرومیت های بیست و پنج ساله شغلی و مالی ات نیست،

موضوع متلاشی شدن خانواده ات نیست،

موضوع قتل پدرت به وسیله رضا شاه نیست،

موضوع دفاع از سنگر قانون اساسی مشروطه برای ایرانیان است،

موضوع نگهداری میراث مصدق و نهضت ملی ایران است،

موضوع تثبیت امر مبرم جدایی نهاد دین از نهاد حکومت است،

و از همه چیز مهمتر، موضوع، موجودیت، سربلندی و بهروزی ملت ایران است.

آری با انتخاب راهکار نخست وزیری برای هشدار دادن به هم میهنان با هدف نجات ایران، بختیار یگانه بخت یار دموکراسی خواهان ایران در مقابل این پرسش نسل های پس از انقلاب است که می پرسند چرا در آن جنون همگانی سال 57، هیچکس نبود که مردم را راهنمایی دگرگونه باشد؟ آنگاه که این پرسشگران نیک بنگرند، به پیکره و پیام مردی پی می برند که در مبارزه و مقابله با فاشیسم ویرانگر شیعی ولایت فقیه خمینی و اعوان و انصار هنوز در قدرتش، آخرین فریاد دموکراسی را برای ایران سر داد.

پس بس عبث که حکومت سفله پرور جمهوری اسلامی 31 سال پیش گلوی زبان راستگویت را پاره کرد و خون گرم میهن پرستی و انساندوستی ترا بر زمین سرد ریخت. چون سالهاست که پیام دموکراسی خواهی و ضد حکومت دینی ات از گلوی بغض آلود میلیون ها ایرانی فریاد زده می شود و به زودی تومار جنایت ها، فساد و پلشتی حکومت ولایت فقیه علی خامنه ای –  از آمران قتلت – را در هم می شکند و در گورستان تاریخ دفن می کند.

و بدین سان پرواز مرغ طوفان حماسه ای همچنان باقی و جاری است که آوای آغازین و فرجامینش این بود:

ایران هرگز نخواهد مرد.

پی نوشت:

اهمیت خلوت انسان با وجدانش همواره مورد نظر فیلسوف ها و پژوهشگران اخلاق بوده است. این است چندین نقل قول در این باره (برگردان ها اقتباس گونه است و در برخی موارد لغت به لغت نیست):

مهاتما گاندی:

«در قاموس وجدان، قانون اکثریت بی جاست.»

«در میان دادگاهها، دادگاه وجدان والاترین است. این دادگاه است که در فراز است.»

«رهبری که بنابر ندای وجدانش کردار نمی کند، بی فایده است.»

مارتین لوتر کینک:

«زمانی فرا می رسد که انسان در موقعیت انجام کار خطیری قرار می گیرد که وجاهت اجتماعی و سیاسی و نیز امنیت او را به خطر می اندازد، ولی او بنابر ندای وجدان بایستی آن کار را انجام دهد.»

سوزان بی آنتونی (قهرمان حقوق برابری و حق رای زنان در آمریکا و مبارز ضد برده داری):

«به سنت های [نا عادلانه] بی اعتنا باش. وقتی که جسارت بیرون آمدن از محدوده ات را پیدا می کنی، فراموش کن که مردم جهان چه فکری در باره ات می کنند. با پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک به پیش رو و از وجدان خودت رضایت بخواه.»

فردریک نیچه:

به گفته خود نیچه، کتاب «چنین گفت زرتشت» تماما تفسیر و ارج گذاری بر نمونه تنهایی و خلوت گزیدن زرتشت با وجدان خویش است. در بخشی از کتاب، نیچه می نویسد: « زرتشت سرانجام به خلوت تنهایی خود باز می گردد، ولی این بار، زرتشت توجه خود را متمرکز شمار کوچکی از “مردان [بخوانید انسان های] والاتر” کرد، کسانی که خلاف انبوه مردم، دارای نیکویی های درون نگری، انضباط، غلبه بر نفس خود و سایر جنبه های تشکیل دهنده عشق به زندگی، هستند.»

 دکتر محمد مصدق (این نقل قول گرچه مستقیم به موضوع وجدان ارتباط ندارد، ولی مربوط به موضوع مقاله در باره دکتر بختیار است):

«برای سياستمدار سه چيز لازم است، جرات می خواهد که بتواند کاری کند، از خود گذشتگی می خواهد که از همه چيز خود بگذرد، تصميم به موقع بايد بگيرد.»

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط