به مناسبت سالروز قتل مهسا (ژینا) امینی

نهضت مقاومت ملی ایران

بنیانگذاردکتر شاپور بختیار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

Founded by Chapour Bakhtiar

بیانیه نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت سالروز قتل مهسا (ژینا) امینی و

بیاد جانباختگان خیزش فراگیر اعتراضی ۱۴۰۱

از روزی که علی خامنه‌ای، رهبر جنایتکار رژیم نکبت‌بار جمهوری اسلامی، در خطبه نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ فرمان سرکوب معترضان را به نیروهای سپاه، بسیج و انتظامی صادر کرد تا به امروز، هزاران تن از “دختران و پسران ایران” به‌دست آدمکشان حرفه‌ای رژیم کشته شده؛ در اسارت دژخیمان «رهبر» درآمده‌اند و اکنون نیز بسیاری با خطر جدی اعدام روبرو هستند.

قتل مهسا (ژینا) امینی توسط مأموران گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی در روز ۲۵ شهریور سال گذشته، خیزش فراگیر ملت آزادی‌خواه ایران بویژه جوانان کشور را بدنبال داشت.

خیزشی عظیم که ارکان پوسیده حاکمیت قهقرایی دینی و سلطه‌گر در ایران را به لرزه درآورد و برای چندمین بار، و این با وضوح بیشتر نشان داد که ملت شریف ایران حاضر نیست بیش از این رژیم فاشیستی فقاهتیِ بیگانه و مسلط بر خود را تحمل کند؛ هرچند که تاوانش متوجه پدران و مادرانی است که یا بخاطر از دست دادن جگرگوشه‌هایشان داغدارند یا از سرنوشت عزیزانشان که زندانی‌اند و تحت شدیدترین شکنجه‌ها خطر اعدام آنها را تهدید می‌کند.

یکی از دلایل عمده درنده‌خویی دستگاه مخوف اسیرگیر و آدمکش علی خامنه‌ای، که بالاخص در سال گذشته نسبت به ملت ایران از خود نشان داد، ترس «رهبر» از آینده شومی است که با فروپاشی جمهوری اسلامی در انتظار او و همه کسانی است که با او در همه خیانت‌ها و جنایت‌ها از بدو فتنه خمینی تا کنون شراکت داشته‌اند.

ملت صبور ایران دهها سال آزگار را با امید اتحاد میان نیروی‌های آزادی‌خواه، دموکرات و ملی‌گرا گذرانده است و هنوز در انتظار تحقق ایجاد آنچنان نیروی جانشینی است که قادر باشد جامعه را از دوران گذار از وضعیت موجود، یعنی سلطه جمهوری اسلامی بر میهن، بسوی ‌ایرانی آزاد و آباد و نظامی متکی بر اراده ملت سوق دهد.

در این راستا وظیفه مبرم ما،ـ همه نیروهای سیاسی آزادی‌خواه و ایراندوست – اینست که واقعاً در جهت اتحاد بمنظور تشکیل جبهه وسیع منجر به  نیروی جانشین قدم برداشته شود!

جمهوری اسلامی محکوم به فناست؛ کاخی را که خمینی ساخت و اکنون علی خامنه‌ای در آن، قصد شوم نابودی ایران را در سر می‌پروراند، بایست ویران کرد و در جای آن نهال آزادی را نشاند.

با الهام از شاپور بختیار می‌گوییم:

ایران هرگز نخواهد مرد

جمعه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۵ سپتامر ۲۰۲۳

نهضت مقاومت ملی ایران

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط