به مناسبت سی‌و دومین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه

نهضت مقاومت ملی ایران

بنیان‌گذار دکتر شاپور بختیار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

Founded by Chapour Bakhtiar

بیانیه نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت سی‌و دومین سالگرد قتل

دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه

نابود باد رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی

آنروز که علی خامنه‌ای حکم قتل دکتر شاپور بختیار را داد و آدمکشان حرفه‌ای خود را به پاریس فرستاد، نمی‌دانست که با آن جنایت خوفناک، دارد تیشه به ریشه حاکمیت دینی میزند؛ زمینه نابودی رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی را فراهم می‌سازد و آنرا با خود بسوی سیاه‌چال تاریخ سوق می‌دهد.

شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر نظام مشروطه سلطنتی و بعد از محمد مصدق، تنها نخست‌وزیر شایسته و با اختیار مشروطه، بنیان گذار و رهبر نهضت مقاومت ملی ایران فلسفه و مبانی اندیشه‌های سیاسی خود را این‌گونه بیان کرده است:

“… موضوع اندیشه بنیادی سیاسی من در یک کلمه “انسان” است و هدف من نیک‌‌بختی اوست. من هر برنامه اجتماعی یا اقتصادی را افزاری برای تحقق به این هدف می‌پذیرم وچنین می‌اندیشم که انسان را در نقطه پیوند تولید و مصرف از دو دیدگاه متفاوت نگریسته اند و این خود تحلیلی است که سرانجام هدف را با وسیله جابجا کرده است، دانشمندان اقتصاد، انسان را به دیده “وسیله تولید” در دستگاه تولیدی نگریسته و عالمان اجتماعی آن را به دیده “مصرف کننده” و در این گیرودار خود انسان به دست فراموشی سپرده شده است.”

می‌دانیم که مفهوم “انسان”، همچنین احترام به“امنزلت او” در مرام و مسلکِ اعقابِ شیخ فضل‌‌الله نوری، چونان روح‌الله خمینی و جانشین او علی خامنه‌ای نمی‌گنجد و از دیدگاه اینها انسان آزاده خس و خاشاک محسوب می‌شود.

تا زمانی که روح‌الله خمینی در قید حیات بود، دادن فتوی در باره قتل «معاندین اسلام و معاندین انقلاب»، در داخل یا خارج از کشور، مسققیماً با وی بود و بدون تائید و دستور او هیچ قتلی انجام نمی‌گرفت.

صفت «معاندین اسلام و معاندین انقلاب» به همه کسانی اطلاق می‌شد که کلمه‌ای در مخالفت با خمینی و نیات او ادا می‌کردند یا قدمی در جهت مخالفت با “فتنه” او برمی‌داشتند.

در دیماه ۱۳۵۷، خمینی، پیش و بیش از همه به صفات برجسته‌ی شاپور بختیار پی‌برده و می‌دانست که بختیار، همچنانکه تا آخرین لحظات وقوع آغاز استبداد نعلین، از سنگر قانون اساسی مشروطه پاسداری کرده، هرگز تسلیم نخواهد شد و می‌بایست او را کشت.

انیس نقاش تروریست لبنانی، در سال ۱۳۵۹ بمنظور انجام فتوی خمینی کینه‌‌توز به پاریس رفت اما پس از حمله به محل اقامت بختیار و کشتن دو نفر دستگیر شد.

پس از مرگ خمینی و پس از آنکه علی خامنه‌ای در سال ۱۹۸۹ به رهبری رژیم جمهوری اسلامی رسید، تحت ریاست و نظارت خود شورایی به نام «شورای امور ویژه» تأسیس کرد که بر فراز حکومت و تمام نهادهای آن قرار داشت؛ «معاندین اسلام و معاندین انقلاب» را هدف می‌گرفت و دستور قتل آنها را صادر می‌کرد.

زمانیکه «شورای امور ویژه» در باره قتل تصمیم می‌گرفت، تصمیم باید بدون استثناء به تأیید «رهبر» می‌رسید و بدون دستور او هیچکس اجازه اقدام نداشت.

نظر «شورای امور ویژه» جنبه مشورتی داشت و تصمیم نهایی برای قتلها را علی خامنه‌‌ای به تنهایی اتخاذ می‌کرد.

شرح جنایات علی خامنه‌ای، رهبر کنونی نظام منفور اسلامی در ایران، از سالهای قبل از فتنه خمینی تا به حال طولانی‌‌ است؛ سر‌آغازش دخالت در طرح توطئه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ و سوزاندن ۶۳۰ “انسان” در شعله‌های آن است و با صدور فرمان کشتن زنان و مردان و جوانان و نوجوانان معترض نسبت به رژیم قهقرایی دینی، و حاکمیت متکی به آن در دهه‌های اخیر ادامه دارد.

براساس آنچه که در بالا راجع به «شورای امور ویژه» و بنیانگذار آن ذکر شد، مسئولیت همه جنایت‌ها متوجه «رهبر» می‌باشد و ملت مظلوم ایران سالهای متمادی‌است در عزای بهترین فرزندان میهن که گناهی جز آزادی‌خواهی و حق‌طلبی نداشتند می‌گذراند؛ خاطره گلهای پرپرشده دهه‌های اخیر را فراموش نخواهد کرد و پس از فروپاشی کامل جمهوری اسلامی عاملین آن جنایات را به دادگاههای قانونی خواهد سپرد.

هم‌میهنان گرامی،

اکنون که جامعه سیاسی ایران از موهبت داشتن رهبران فرهیخته‌ای هم‌چون محمد مصدق و پیرو راستین و اصیل او، شاپور بختیار برخوردار نمی‌باشد، بایستی از جنبش مشروطه در ایران الهام گرفت و در حرکتی مشترک و هماهنگ در جهت نابودی نظام سیاه و قهقرایی دینی قدم برداشت.

گردانندگان رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی،از «رهبر» گرفته تا کارگزاران فاسد، فرصتط‌لب و گوش‌بفرمانش، به انسان و نیک‌بختی او، به آینده کشور و تمامیت ملی و ارضی ایران و سربلندی ایرانیان در میان جوامع جهان توجهی ندارند.

 تا این نظام هست؛ اوضاع به همین منوال ادامه خواهد داشت!.

بقای ایران و نیک‌بختی ملت ایران، در سایه برخورداری از آزادی، دموکراسی و جدایی کامل نهاد دین از دولت، مستلزم نابودی رژیمی است که به مدت چهل‌و چهار سال ایران و ایرانی را اسیر خود کرده است.

آری!:

آنروز که علی خامنه‌ای حکم قتل دکتر شاپور بختیار را داد و آدمکشان حرفه‌ای خود را به پاریس فرستاد، نمی‌دانست که با آن جنایت خوفناک، دارد تیشه به ریشه حاکمیت دینی میزند؛ زمینه نابودی رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی را فراهم می‌سازد و آنرا با خود بسوی سیاه‌چال تاریخ سوق می‌دهد.

ایران هرگز نخواهد مرد

سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ / ۱ اوت ۲۰۲۳

نهضت مقاومت ملی ایران

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط