سه متهم پرونده«خانه اصفهان» اعدام شد

خبر بسیار سهمگین اما تکراری بود، ۳ جوان دیگر در دادگاهی نمایشی به جرمی اثبات نشده و با پرونده‌ای پر از ابهام و تناقض به جوخه اعدام سپرده شدند .

این  اعدام‌ها در زمانی اجرا شد که یک هفته پیش‌تر؛ جمهوری اسلامی به‌عنوان «رئیس مجمع اجتماعی حقوق بشر در ژنو» انتخاب شده بود .

این انتخاب و اعدام‌های بعد از آن پیام روشنی دارد که ملت ایران در جنگ نابرابر با جمهوری اسلامی تنهاست و برای پیروزی بر حکومت غاصب راهی جز رسیدن به یک  همبستگی ملی و میهنی ندارد .

۴۴ سال ترور و اعدام، کارنامه حکومتی غاصب است که با وعده استقلال و آزادی بر سرکار آمد و جز مرگ تباهی چیزی برای ملت ایران به همراه نداشت .

اعدام‌های بدون محاکمه سران و ارتشیان حکومت پهلوی، ۸ سال جنگ بیهوده با عراق، اعدام محکومان به زندان در دهه ۶۰، ترور نویسندگان و دگراندیشان در پرونده معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای» در زمان اصلاحات و اعدام و ترور و قتل در زیر شکنجه هزاران نفر به جرم عقاید و یا معترض بودن به سیاست‌های نظام و ولی‌فقیه؛ تنها گوشه کوچکی از جنایات این رژیم غاصب و نکبت است .

 نهضت مقاومت ملی ایران ضمن محکوم‌کردن این اعدام‌ها و سرکوب گسترده معترضان به حکومت غاصب جمهوری اسلامی، همچنان بر این عقیده و باور بنیان‌گذار فقید خود دکتر شاپور بختیار مصرانه ایستاده است که ملت ایران و تمام گروه‌های سیاسی مخالف، برای براندازی حکومت جعلی و غیرقانونی جمهوری اسلامی راهی ندارند، جز جمع‌شدن تمام نیروها حول محور ملی‌گرایی، تا زمانی که این اتحاد رخ ندهد متأسفانه ما همچنان شاهد این‌گونه جنایت‌های ضدبشری از رژیم غاصب جمهوری اسلامی خواهیم بود .

با وجود تمام این سیاهی‌ها ما معتقدان به مشروطه و رهروان مکتب دکتر شاپور بختیار به این گفته وی مؤمن هستیم که ایران از این بزنگاه تاریخی سیاه هرچند ویران اما سربلند عبور خواهد کرد.

ایران هرگز نخواهد مرد

۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط