پراکنده گویی‌های پایان هفته ۷۶

تقدیم به تمام مبارزان ۴۴ سال گذشته که با فداکاری‌ها، جانفشانی‌ها و مبارزات پیگیر و بویژه آنانی که در ۵ ماهه اخیر شب و روز آرام ننشستند و جامعه جهانی و بویژه جهان دمکراتیک سوداگر را به واکنش در برابراعتراضات  به حق خود واداشتند تا  رژیم فاسد، آدمکش، ویرانگر، خودکامه، ناقض حقوق انسان، و غارتگر و بی‌کفایت را محکوم و از ملت بپا خاسته ایران در این خیزش مردمی بی‌سابقه و بی‌نظیر حمایت کنند.

۱- اندیشه‌تان هم می‌تواند بهترین دوست و هم بدترین دشمن شما باشد، بستگی به شیوه اندیشیدن شما دارد.

۲- اندیشه‌ای که توام با عمل نباشد و بعبارت دیگر در حد اندیشه باقی بماند بسیار کم ارزشتر از اندیشه‌ای است که پایه عمل مثبت و سازنده است.

۳- هر اندیشه‌ای که بر پایه تامین نیکبختی انسان، حفظ طبیعت، محیط زیست، و حیات وحش نباشد، زیانبار است.

۴- هر اندیشه، باور، و ایده‌ای که با شرایط زمان سازگار نباشد و قابلیت سازگاری با زمان را نداشته باشد باید از اذهان محو شود.

۵- گفته شد اندیشیدن سخت ترین کاری است که انسان انجام می‌دهد اما عمل بدون پشتوانه اندیشه یا خطرناکست یا بی‌حاصل و یا ناقص. 

۶- قدرت اندیشه بی‌نظیر است. اندیشه می‌تواند جهان را تغییر دهدو یا جهان را ویران کند، بستگی به خود شما دارد که چگونه بیندیشید.

۷- نیندیشیدن یک بیماری خطرناک است که بر شخص و جامعه اش تاثیر منفی و مخرب می‌گذارد.

۸-  اندیشه اکتسابی است. هر چه بیشتر دانش کسب کنید، هر چه بیشتر تجربه بدست آورید، هر چه بیشتر سفر کنید و با فرهنگ‌های مختلف و گاها متضاد اشنا شوید، و هر چه بیشتر ارتباطات‌تان راگسترش دهید، اندیشه تان عمیق‌تر و دامنه‌اش گسترده‌تر می‌شود.

۹- دکارت گفت چون می اندیشم پس هستم؛ ولی من چون می اندیشم نه تنها هستم بلکه تاثیرگذار نیز هستم. 

۱۰- شیوه درست اندیشیدن را یاد بگیرید و به دیگران هم یاد دهید اگر خواهان جامعه ای سالم، مولد، عدالت گستر، مدافع حقوق بشر، آزاد، توسعه گرا، خردگرا، و انسانگرا هستید.

۱۱- با افرادی که بهتر از شما می‌اندیشند بیشتر رابطه داشته باشید تا شما هم بتوانید بهتر اندیشیدن را یاد بگیرید.

۱۲- افرادی که دارای اندیشه مخرب، منفی، و ناسالم هستند را به اندیشیدن درست، مثبت، آزاد  تشویق کنید ولی اگر موثر واقع نشد از چنان افرادی دوری کنید.

۱۳- درست اندیشیدن دشمن شماره یک هر نوع خرافات و جزم گرایی است.

۱۴- هر لحظه از زندگی را بی اندیشه گذراندن ستم به خود و دیگران است. در هر شرایطی که هستی اندیشیدن را از یاد نبر.

۱۵- نیندیشیدن به معنای استقبال از نیستی و نابودی و مرگ است.

۱۶- درست اندیشی رمز پیروزی در هر کاری است، درست اندیشی را با شکست خویشاوندی ای نیست و اگر در رسیدن به هدفی ناکام شدی ریشه را در نیندیشیدن و یا درست نیندیشیدن ببین.

۱۷- جهان ما بیش از هر چیز به  اندیشمندان، اندیشه وران‌، اندیشه گران، و اعضای درست و  مثبت اندیش نیاز دارد تا  از وقوع بحران‌ها، جنگ‌ها، جنایات، فقر، بیدادگری، تبعیض، خشونت، آدمکشی، … پیشگیری کنند،و اگر به هر دلیلی با این حوادث و پدیده ها روبرو شدیم بتوانند راه حل‌های عملی، علمی، عقلانی و منطقی با کمترین هزینه ممکن ارایه دهند.

۱۸- نیندیشیده تصمیمی نگیر، کاری آغاز نکن، وعده و و‌عید نده، هدفی را دنبال نکن، حرفی بر زبان نیار، تعهدی نکن، راهی را برنگزین، از کسی پیروی نکن، به کسی اعتماد نکن، به کسی رای نده، هر کاری دوست داری بکن ولی اندیشیده بکن. 

۱۹- اندیشه مثبت، منسجم، مستحکم و خلاق منبع قدرت است.

۲۰- هراس از اندیشیدن هراس از زندگی است، هراس از هستی است، هراس از کنجکاوی و جستجو است، و مانعی است برای ورود به جهان ناشناخته ها، ابهامات و تلاش برای اکتشافات. پس بیندیش و نهراس. مثبت و درست بیندیش.

پایان هفته‌ای پر از خبرهای نویدبخش، شادی افرین و انگیزشی برای شما و همه عزیزان‌تان خواهانم.

بیندیش، خرد پیشه کن، کنترل زندگی‌ات را در دست خود نگهدار، و مبارزه برای اهدافت را هرگز فراموش نکن.

دکتر ابراهیم بی پروا

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط