پراکنده گویی‌های پایان هفته ۷۵

قدیم به ژینا و شروین،
به همه کودکان و نوجوانان و جوانانیکه در این خیزش مردمی جان باختند، مبارزه کردند و می کنند، آرام نمی نشینند و به استقبال هر نوع خطری می روند تا رژیم آدمکش را از پای دراورند. تقدیم به همه انانیکه در ۵ ماه اخیر جانانه مبارزه کردند و انانیکه بیدریغ از مبارزان درونی و برونی حمایت کردند و از کمکهای لازم کوتاهی نکردند.
۱- اشتباهات گذشته را نمی توان اصلاح کرد ولی درس نگرفتن از اشتباهات گذشته خطرناک است و چه بسا اشتباهات خطرناکی را در پی داشته باشد.
۲- هر باوری که بر اساس اندیشه سالم، سازنده و انسانی؛ و مطالعه آثار اندیشمندان و دانشمندان مدافع حقوق انسان شکل نگرفته باشد خطرناک است.
۳- ترس از هر چیزی و کسی بخودی خود خطرناک است و زمانی خطرناک تر می شود که آن چیز و آن کس برایتان ناشناخته است.
۴- همه ما با هم همبسته هستیم و به کمک و خدمت همدیگر نیاز داریم. همه ما توانایی کمک به دیگران را داریم با دستان و انگشتان مان، مغزمان، زبان مان، پا های مان، قلب های مان، …ادامه زندگی بدون همبستگی بین انسانها مختل می شود.
۵- زندگی پر از رویدادهای نیک و شر است اما انچه مهم و سرنوشت ساز است و زندگی ما را تکامل می بخشد شیوه برخورد ما با این رویدادهاست.
۶- زمانی که حضور و مشارکت، توجه و تمرکز، دانش و تجربه، آگاهی و مهارت داشته باشی، تاثیر گذارتر خواهی بود.
۷- هیچ انسانی نیست که با محدودیتهایی در زندگی روبرو نشود اما مهم اینستکه این محدودیتها شناسایی شوند و در صدد کاهش و یا رفع کامل آنها برداریم.
۸- مشکلاتی را که امروز حل کردید به ظن قوی دیروز یا هفته پیش، یا ماه گذشته و یا سال‌های پیش با آنها مواجه شدید بنابراین نگران مشکلات امروز  نباش چون که توانایی حل آنها را هم خواهی داشت.انچه مهم است باور داشتن به وجود مشکل، ریشه یابی مشکل، یافتن راه حل‌ها، گزینش بهترین ها، کم هزینه ترین و عملی ترین راه حل از میان راه حل های متعدد و اقدام عملی برای حل مشکل است. فراموش نکنیم که همه مشکلات زندگی را به تنهایی نمی توانیم حل کنیم پس کمک خواستن، همکاری، همبستگی، و باور به اهمیت کار دستجمعی را به خاطر بسپارید.
۹- اگر در پیگیری کاری تمرکز خود را از دست دهید، حواستان پرت شود، به تعویق بیندازید، جدی نگیرید،… مهارت و تجربه بخودی خود کمک چندانی نمی تواند به شما کند.
۱۰- از هر چه که با تجربه، منطق، اندیشه منسجم و انسانگرا منافات دارد، دوری کنید.
۱۱- انجماد مغزی یکی از دردهای بزرگ بسیاری از جوامع امروزی است اما بدتر از آن رهبرانی هستند که دارای مغز منجمد و یخزده هستند که جوامع و اعضای انرا به دربدری، گمراهی، نااگاهی، و بسیاری از جرایم و جنایات هدایت می کنند.
۱۲- ممکنست از رقبا، مخالفان، ‌منتقدان ‌ و دشمنان مان چیزهایی یاد بگیریم که هرگز از هیچ دوستی نتوان یاد گرفت مشروط بر اینکه افکار و رفتار و گفتار و نوشتار و هر نوع آثار آنها را به دقت بنگریم و درباره اش  اندیشه کنیم.
۱۳- هر تصمیمی که امروز می گیرید بر آینده شما و دیگران تاثیر می گذارد، و تصمیمات کوچک و بزرگ امروز است که سرنوشت شما را رقم می زند. پس در تصمیم گیری با افراد داناتر از خود مشورت کنید، تمام جنبه های انرا بدقت بسنجید، امکانات عملی کردن انرا بررسی کنید، نتایج مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان، و خواسته و ناخواسته انرا در نظر گیرید، مزایا و زیان‌های انرا پیش بینی کنید، و خود را آماده کنید که اگر به هدف مورد نظرتان از چنان تصمیم گیری نرسیدید باید روش رسیدن به هدف را تغییر دهید.
۱۴- نگرش و عمل دوقلوهای تاثیرگذار بر زندگی مان هستند هر چند نگرش نقش موثرتری برکیفیت زندگی دارد ولی وجود توامان هر دو ضرورتی انکارناپذیر است. عمل شما موجب تغییر چیزها می شود ولی تغییر شما به نگرش شما وابسته است.
۱۵-  امروز سعی کنید تصمیمات سنجیده و مستدل بگیرید، تا پس از آن هرگز  مجبور نشوید به گذشته با سردرگمی و  تردید و افسوس نگاه کنید.
۱۶- پدران و مادران تازه، دستکم در یک مورد با رهبران تازه بقدرت رسیده شبیه هستند. هر دو دسته جوانان و نوجوانان را درک نمی کنند ولی شما نمی توانید گروه اول را رها کنید در حالیکه گروه دوم  را حتی می توانید  نابود کنید.
۱۷- کسانیکه میل به یادگیری، و رشد و پیشرفت دارند نمیتوانند از مسیولیت بگریزند زیرا بدون قبول مسیولیت، آموزش و رشدی حاصل نخواهد شد.
۱۸- اگر شما در شغلی بسیار موفق هستید، این موفقیت شما را در شغل دیگری به خودی خود تضمین نمی کند. اگر در مقام یک مبارز سیاسی، یک فعال مدنی، یک مدافع حقوق بشر،… در این نقش ها فرد موفقی هستی لزوما بدین معنا نیست که برای رهبری یک جامعه هم شایسته ای و می توانی رهبری موفق باشی.
۱۹- رهبری موفق نه تنها با مسیولیت پذیری توام است بلکه با مسیولیت دادن به دیگران تکمیل می شود.
۲۰- بی تردید زمان اگر با ارزش ترین چیزها برای انسان نباشد بی تردید یکی از با ارزش ترین هاست. انرا هدر از دست ندهید و از هر لحظه آن استفاده بهینه کنید . برای هر کاری زمان مناسبی وجود دارد که اگر از آن زمان استفاده نکنی شاید دیگر چنان زمانی در طول عمرت پیش نیاید. پس باید مواظب هر لحظه بود و کار سازنده و مثبتی انجام داد. پس از ۴۴ سال مناسب ترین زمان برای سرنگونی رژیم آدمکش حاکم بر ایران فرار رسیده و همین حالاست. مراقب باشید مفت و رایگان از دستش ندهید که معلوم نیست که آیا در طول زندگی شما و من چنین فرصتی دوباره بدست اید.
با آرزوی پایان هفته ای امیدبخش با خبرهای خوش و انگیزه بخش همراه تندرستی، شادی، و مهر و دوستی.
شاد زی، آزاد زی.
ایران هرگز نخواهد مرد!
دکتر ابراهیم بی پروا
Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط