سرود آزادی اثر استاد گلنوش خالقی

“سرود آزادی” آخرین اثر گروه هم‌آوازان رادیو و تلویزیون ملی ایران به آهنگسازی و رهبری گلنوش خالقی با شعری از فریدون مشیری است.

گلنوش خالقی

این است، ای هموطن، توفنده بانگ آزادی
با ما همصدا شوید: آزاده زنان، ای آزاده مردان

آمد ای همرهان، فردای روشن چون خورشید
آمد روزگار نو، آزاده یلان، پرچم برافرازید

Print Friendly, PDF & Email