برچسب: عملیات_نقاب

 قیام ” نقاب “

افسران شجاع و میهن‌دوست قیام نقاب، یکی از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران است، در سال ۱۳۵۹ زمانی که اعدام‌های بی‌وقفه‌ی جمهوری اسلامی شروع شد، و منجر شد تا افسران ارشد...