نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

پراکنده گوییهای پایان هفته # ۶۶
 

تقدیم به ملت بپا خاسته ایران

ابراهیم بی پروا

درود

۱- به فرزندان خود، به دانش اموزان خود، به کودکان ایران فرهنگ همکاری، مقاومت، مبارزه، خردگرایی، سازندگی، شایسته سالاری، رشد، کار، خودسازی ، حفظ محیط زیست، فرهنگ سیاسی دمکراتیک، و فرهنگ انسانی و انساندوستی بیاموزید. همزمان به آنان مبارزه با فرهنگ فساد و جنایت، ترس، بی اعتمادی، مصرف غیر ضروری، ناامیدی، تملق و چاپلوسی، دروغگویی، تزویر، مرده پرستی، قهرمان سازی، خشونت، تخریب و حذف فیزیکی یاد دهید.

۲- به فرزندان خود، به دانش اموزان خود، به کودکان ایران تاریخ بیاموزید: تاریخ ایران از آغاز تاکنون، تاریخ کشورهایی که در پیشرفت و همچنین پسرفت ایران نقش داشتند، تاریخ منطقه، و بطور کلی جهان تا از انچه گذشت، از پیروزیها و شکستها، از کشتارها، از اشتباهات، از نوآوری ها و اختراعات و اکتشافات، از ادوار جنگ و صلح، از نقش مثبت و منفی ادیان و مذاهب در دوره های مختلف و شرایط ناهمگون درس و عبرت گیرند و رویکردی سنجیده در زندگی پیش گیرند تا دچار بحران‌ها و جنگ‌ها و کشتارها و نامردمی ها نشوند، و راه همزیستی مسالمت امیز را بیاموزند.

۳- فرزندان، دانش اموزان و کودکان ایران را برای دنیایی کاملا متفاوت با امکانات تازه و محدودیتهای غیرقابل پیش بینی آماده کنید و ابزار و وسایل رویارویی با پیچیدگیهای ناشناخته آینده را برای شان فراهم کنید.

۴- به فرزندان، دانش اموزان و شهروندان ایران با تاکید بگویید با رهبرانی که به همکاری بین شهروندان، و همچنین شهروندان و رهبران برای تامین رفاه، امنیت، منافع و مصالح ملی باور دارند و امکانات انرا فراهم می کنند اعتماد کنید ولی رهبرانی که سیاستهای تفرقه افکن اتخاذ می کنند و به جدایی ها دامن می زنند را با هر روش ممکن از قدرت برکنار کنید زیرا با وجود چنان رهبرانی جامعه با مشکلات گوناگون بی پایان و جبران ناپذیر درگیر خواهدشد.

۵- به فرزندان، دانش اموزان و کودکان ایران بگویید اگر طالب آزادی هستید در برابر ستمگران، جباران، دیکتاتورها و جنایتکاران نافرمانی مدنی، مبارزه مستمر و تسلیم ناپذیری پیشه کنید و هر جا که لازم شد و بویژه در دفاع مشروع هر شیوه و هر ابزاری را بکار برید.

۶- به فرزندان، دانش اموزان و کودکان ایران بیاموزید که از انسان‌های ضعیف و ترسو انتظار مبارزه نداشته باشند زیرا بنیاد هستی بر قوی بودن بنا گذاشته شده و افراد ضعیف پذیرای شرایط موجودند و تن به هر خواری می دهند. البته اشاره به ضعیف از نظر فکری، عقلانی، عاطفی و جهان بینی است.

۷- انسانها در شرایط مختلف رفتارهای ناهمسان دارند. در شرایطی تنبلی پیشه می گیرند و در شرایطی دیگر سخت کار و فعال هستند ؛ در شرایطی روحیه شان را می بازند و در شرایط دیگر به تقویت روحیه خود می پردازند؛ در شرایطی رویکردی نادرست بر می گزینند و در شرایطی دیگر رویکردی خردمندانه پیش می گیرند؛ در شرایطی منفعل و در شرایطی دیگر مبارز می شوند؛ … پس بهترست افراد را براساس شرایط قضاوت کنیم و استعدادهای بالقوه در هر فردی را بشناسیم و امکانات بالفعل شدن آن استعدادها را فراهم کنیم.

۸- آسیب دیدن، شکنجه شدن ، رنج کشیدن، ریاضت، و حوادث ناگوار را تجربه کردن می توانند موجب تقویت انسان شوند تا گامهای بعدی زندگی را سنجیده و محاسبه شده بردارند و مصمم تر و قاطعانه تر و خردمندانه تر بسوی اهداف پیش روند.

۹- اگر می خواهید خلاق باشید، نوآور باشید، مبتکر باشید، پیشگام باشید، رهبر باشید، عامل تغییر و تحول باشید به توانایی‌های خود تردید نکنید. تنها مانع و دشمن خلاقیت، ابتکار، نواوری، تغییر، و رهبری شک به توانایی‌های خود است که کشنده اینهاست.

۱۰- اشتباهات، آسیب‌ها، شکست ها، دردها در سازندگی ما نقش عمده ای ایفا می کنند اگر اشتباهات را به عنوان بخشی از زندگی مان بپذیریم، اگر از شکست ها دلسرد و ناامید نشویم، اگر آسیب‌ها و دردها را موقتی بدانیم، و اگر در همه اینها جنبه های مثبت را هم ببینیم به سازنده بودن شان یقین می کنیم.

۱۱- شجاعت در مبارزه با انچه که مرسوم است تعریف می شود. اگر جامعه ای برای مدت زیادی کاری را انجام میداده و شما انرا درست نمبینید و به مبارزه با آن رسم نادرست بر می خیزید شما یک انسان شجاع هستید.

۱۲- اگر ناامید هستید ولی از عزم و اراده راسخ برخوردار باشید و به تلاش ادامه دهید نه تنها بر ناامیدی غلبه می یابید بلکه به پیروزی نیز خواهید رسید.

۱۳- امید بیشتری به رهبران کم تجربه ای که گوش می دهند، و مشاوره می خواهند نسبت به رهبرانی سابقه دار و قدیمی هستند ولی دیگر به کسی گوش نمی دهند، در تصمیمگیری ها با کسی مشورت نمی کنند، و در برابر هر تغییری ایستادگی می کنند، داشته باشید.

۱۴- اهداف مبهم باعث هدر دادن زمان و استعدادها است.

۱۵- اگر به انچه که علاقه دارید را پیگیری کنید شما را به مقصد می رساند.

۱۶- هر هدفی که داشته باشید مهم نیست ! اگر

آماده تلاش برای رسیدن به آن باشید و به توانایی خود شک نکنید قطعا به آن خواهید رسید.

۱۷- دموکراسی را از خانه خود شروع کنید در رابطه با شریک زندگی تان، با فرزندان تان، با برادران و خواهران تان و با هرکسی که در زیر یک سقف زندگی می کنید؛ و در دبستان با همکلاسیهای تان و در کوچه و خیابان با همبازی هایتان دمکراسی را تمرین کنید.

۱۸- به فرزندان تان، دانش اموزان تان، و کودکان ایران مفاهیم آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، کثرت گرایی، حقوق بشر، حاکمیت ملی، قانون، منافع ملی، رفاه ملی و برابری دربرابر قانون و فرصتها را بیاموزید و بر اهمیت این مفاهیم برای داشتن یک جامعه سالم تاکید بورزید.

۱۹- در جهان مدرن مدیریت زمان کلید تسلط بر زندگی است. مدیریت زمان بدون تشخیص اولویت‌های تان و بدون دانش درک درست از چیزهایی که برایتان مهم هستند، مقدور و میسر نیست. برای ملت ایران در این لحظه حساس تاریخی اولویت درجه یک سرنگونی رژیم مذهبی است و اگر نتوانیم این را تشخیص دهیم نمی توانیم زمان را درست مدیریت کنیم و در نهایت کنترل زندگی خود را به دیگران می سپاریم.

۲۰- رهبرانی که از درک اولویت‌ها عاجزند محکوم به فنا هستند، و بر شما و من است که چنین رهبرانی را از اریکه قدرت بزیر کشیم.

جنبش انقلابی ملت ایران به پیروزی نزدیک است. مبارزه تا سرنگونی و برقراری یک نظام سیاسی دمکراتیک، لاییک، خردگرا، و مدافع حقوق بشر و عدالت اجتماعی برای ایرانی آزاد و اباد ادامه خواهد داشت.

ایران هرگز نخواهد مرد!

پایان هفته ای توام با خبرهای امیدبخش و تندرستی برای شما و عزیزان تان خواهانم.ابراهیم بی پروا

 

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.