نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۶۳

تقدیم به ملت بزرگ و با فرهنگ ایران که در نبرد نهایی با اهریمنان است و پیروزی را احساس می کند و تسلیم ناپذیر است.

۱- سکوت را بشکنید که زمان، زمان فریاد است در برابر جنایتکاران. سکوت راه رهایی نیست. سکوت شما موجب سرکوب بیشتر شما از سوی مزدوران جنایتکاران می شود.

۲- از رقابت های زیانبار و بیحاصل دوری گزینید و به همکاری های تاثیرگذار روی آورید. امروز، فقط همکاری های موثر برای رویارویی با جنایتکاران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

۳- حس قدرت و استقلال فکر را به هم القا کنید. زمان، زمان ضعف و سستی نیست بلکه قدرتی است توام با استقلال که بتوان در برابر جنایتکاران تسلیم نشد و راه را تا رسیدن به هدف یعنی سرنگونی رژیم فاسد و ویرانگر حاکمان خودکامه ادامه داد.

۴- انچه بیش از هر چیزی نیاز است باور همگانی به توانایی برای سرنگون کردن رژیمی که بیش از ۴ دهه جامعه ای روبه پیشرفت را به زندان و گورستان تبدیل کرده است.

۵- ضعفهای خود را شناسایی کنید و شجاعانه با آنها مقابله کنید تا مسیر پیروزی را هموار کنید. غرق در ضعف هایتان نشوید.

۶- در هیچ شرایطی احساس حقارت نکنید. چنین احساسی شما را از مسیر هدف منحرف می کند و مطمینا راه استقبال از ناکامی و سرخوردگی را هموار. در نقطه مقابل حقارت احساس شایستگی است که به شما امکان می دهد بر سختیها غلبه یابید.

۷- در مسیر مبارزه مشارکت با هر کسی که بتواند به هر شیوه ای یک گام شما را به هدف نزدیکتر کند خودداری نکنید. چه از جنبه فکری، چه مالی، چه عملیاتی، چه اطلاعاتی، چه سازمانی…

۸- در مبارزه با دشمن مشترک از همرزمان بیاموزید انچه که نمی دانید و به همرزمان یاد دهید انچه که آنها نمی دانند. هر چه بیشتر بیاموزید و بدانید و آگاه باشید و هر چه افراد باهوش و کاردان با مهارتهای گوناگون با شما همرزم باشند ضریب پیروزی تان بالا تر می رود.

۹- ذره ای در مبارزه و پیگیری هدف به خود تردید نکنید چون تردید شما را از مسیر مبارزه منحرف می کند و چه بسا شما را به پوچی، بدبختی، انزوا، و نابودی سوق دهد.

۱۰- مقایسه خود با دیگران بخشی از زندگی است. در دوران مبارزه بویژه مبارزه برای سرنگونی حاکمانی آدمکش مقایسه با کسانی که پیشتر این مسیر را رفتند و پیروز شدند و یا شکست خوردند می تواند کلید پیروزی را نصیب شما کند.

۱۱- با کسانیکه با موضع تو مخالفند مشورت کن. از رقبا و مخالفان و دشمنان بیاموز. هر انسانی میتواند درسهایی به دیگران دهد حتی دیوانگان، نوزادان، جنایتکاران، جنگ افروزان،فقیران، گرسنگان، ...

۱۲- ازقدرت مغز انسان و توده مردم غافل نشوید. از هر دو برای رفاه و نیکبختی انسان به بهترین شیوه ممکن استفاده کنید-

۱۳- از انچه که باید تنفر داشته باشیم خود تنفر است.

۱۴-انچه تغییر ناپذیر است خود تغییر است.

۱۵- به زبانتان بیاموزید بسیاری از حرفها ارزش گفتن ندارند.

به گوشهایتان بیاموزید بسيارى از حرفها ارزش

شنیدن ندارند.

به چشمهایتان بیاموزید چیزهایی وجود دارند که ارزش دیدن ندارند.

۱۶- نااگاهی ریشه بسیاری از مشکلات و مسایل شخصی، حرفه ای، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، و مالی است. برای رفع این مشکلات در گسترش خود-آگاهی و آگاهی دیگران بکوشید.

۱۷- بسیاری از ما در پی کنترل انچه هستیم که برای مان اتفاق می افتد در حالیکه باید از انچه برای مان اتفاق می افتد به عنوان فرصتی به بهترین شیوه ممکن استفاده کنیم.

۱۸- کسانی که توانایی شروع تازه ای را ندارند محکوم به فنا هستند.

۱۹- افراد مثبت همیشه برای هرکاری طرح و برنامه دارند، برای مشکلات احتمالی پیش رو راهکار دارند، و هر چیزی را ممکن و انجام پذیر می دانند.

۲۰- حکمرانی یک تخصص است. بیچاره ملتی که حکمرانانش فاقد تخصص برای حکمرانی باشند. چنین ملتی مسیر سقوط را می پیماید اگر نجنبد و به حکمرانی این حکمرانان پایان ندهد.

برای شما و همه عزیزان تان پایان هفته دلپذیر توام با آرامش و خبرهای امید بخش خواهانم.

 


ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.