نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۶۲

به یاد کودکانی که قربانی بیدادگری حکومتی کودک کش شدند و یونیسف در برابر چنین جنایت باورنکردنی سکوت مرگبار برگزیده است!

 

۱- از هر دینی، هر مرامی، هر مذهبی، هر ایدیولوژی یی، هر حکومتی، هر آیینی، و هر فرقه و گروهی که ادعا کند بهترین است دوری کنید چون در واقع خطرناک ترین است مگر آیین انسانیت.

۲- فراموش نکنید که اگر خود شما به حقوق تان بی توجه باشید کسی به حقوق تان توجهی نخواهد داشت و انرا نقض خواهد کرد. بیاموزید در هر شرایطی بتوانید از حقوق تان دفاع کنید وگرنه حقوق تان به شدیدترین شیوه پایمال می شود.

۳- اگر از روش‌های قانونی و اعتراضات مسالمت امیز نگذارند تا از حقوق تان دفاع کنید کاربرد هر شیوه دیگری بر اصل دفاع مشروع برای احقاق حق خود بلا مانع و مجاز است.

۴- هرگز درباره هیچ پدیده و هیچ کسی بدون شناخت کامل، و مدارک و شواهد مستند نظر ندهید و به داوری و قضاوت ننشینید.

۵- سکوت و بی تفاوتی در برابر تبهکاران نه تنها حمایت از افکار و رفتار آنان است بلکه موجب ویرانی و نابودی جوامع می‌شود و شمای ساکت و بی تفاوت با بی عملی و نظاره کردن خود را عضوی از قبیله تبهکاران می کنید.

۶- انسانیت را اصل قراردهید، و عشق به انسان و مبارزه برای تامین خوشبختی، شادی و آزادی انسان را ارجحیت شماره یک خود بدانید، و از همه امکانات، روش ها و ابزارهای ممکن برای رسیدن به چنین هدف استفاده کنید. از هر چه که با انسانیت ناسازگار است دوری جویید.

۷- اگر نمی خواهید که دیگران سرنوشت شما را رقم بزنند باید از حالت انفعالی خارج شوید، حرکت کنید، آرام نگیرید، همکاری و مشارکت کنید، و یادتان نرود که کنش یک اصل بنیادی در نظام هستی برای بقاست.

۸- تاکنون دانش بشری نتوانسته عمر انسان را جاودانه کند و همه ما روزی به این شکل و ترکیبی که هستیم دیگر در جهان هستی نخواهیم بود. پس نیک آن بود که در فاصله زاده شدن تامرگ آثاری از خود بجا گذاریم که نه تنها بر زندگی هم نسلان بلکه نسلهای آینده هم تاثیر مثبت داشته باشند. تلاش امروز ما، مبارزه امروز ما، و گفتار و نوشتار امروز ما باید چنین هدفی را نشانه گیرد. باید راه حل برای مشکلات و بحران های امروز و فردا ارایه دهد، باید راهگشا باشد.باید به زشتی‌ها،بدی‌ها،جنایت‌ها،ستمگریها،ضعفها، تبهکارها، خودکامگی ها، و هر چه بوی نا انسانیت می دهد پایان بخشد.

۹- از نادانان، خودخواهان، خود شیفتگان، فاسدان و ستمگران انتظار حکومتی غیر جهل و جنون و جنایت و جفا ابلهی است. پس باید در انتخاب حکومتگران دقت کرد و با شناخت انتخاب سنجیده کرد تا به دام حکومت‌های دیکتاتوری و ویرانگر نیفتاد. اگر انتخاب درست نکنیم شریک جنایت هستیم و نقش خود را انکار نکنیم.

۱۰- رهبرانی که خود را بی نیاز از حمایت می بینند ابلهانی هستند که از سوی نادانان و خود فریب خوردگانی به قدرت رسیدند که درک درستی از شرایط و شناختی از رهبر آینده نداشتند و کورکورانه او را بر مسند قدرت نشانده اند.

۱۱- در مبارزات سیاسی- اجتماعی- مدنی برای انچه که باور دارید مقاومت کنید. این پایداری و تزلزل ناپذیری شما موجب می شود تا دیگران به شما بپیوندند، و با حمایت از شما و همکاری پیروزی را تضمین کنند.

۱۲- تجربه، مشاهده، اراده راسخ و تاریخ به من آموختند که غیرممکن وجود ندارد حتی شکست دادن و نابود کردن قدرتمندترین دیکتاتوری های جهان.

۱۳- به چالش کشیدن انچه غیر ممکن بنظر می رسد یک هنر واقعی است.

۱۴- هر چندبار که به زمین خوری ولی در زمین نمانی شکست نخوردی. انچه برخی از ما از آن با شکست یاد می‌کنیم در زمین ماندن است و نه زمین خوردن.

۱۵- هر روز می تواند شروع تازه ای باشد. اگر تا دیروز از سیاست بیزار بودید از امروز می توانید تغییر نظر دهید و مشارکت سیاسی را بخشی از زندگی روزانه خود کنید، اگر تا دیروز از مبارزه سیاسی-اجتماعی-مدنی غافل بودید از امروز می توانید مبارزه را شروع کنید، اگر تا دیروز به رعایت حقوق دیگران توجهی نداشتی از امروز می توانی مدافع حقوق انسان باشی، اگر تا دیروز شنونده خوبی نبودی از امروز می توانی این هنر را در خود تقویت کنی، اگر تا دیروز در یادگیری جدی نبودی از امروز می توانی با جدیت بیشتری بیاموزی، اگر تا دیروز به بسیاری از چیزهای اساسی زندگی کمتر اهمیت می دادی از امروز می توانی آنها را در ردیف موارد مهم زندگیت قرار دهی، اگر تا دیروز آزادی را غیرممکن و دست نیافتنی می دانستی از امروز می‌تواند باور کامل به کسب آزادی یابی و برای آن آماده هر نوع مبارزه و فداکاری باشی.

۱۶- اگر کاری را اشتباه انجام دهیم و از اشتباه خود بیاموزیم بهتر از عمل نکردن و بی تفاوت بودن است.

۱۷- کمتر چیزی در زندگی دردناک‌تر از همنشینی با نادانان و تحت حکومت جاهلان و فاسدان زیست کردن است. با نادانی مبارزه کنید و آگاهی دهید، و با حکومت جاهلان و فاسدان بی وقفه مبارزه سخت را تا سرنگونی ادامه دهید.

۱۸- سودای زندگی بدون مشکل را از سربدرکن اما زیستن با هدف و انگیزه و مبارزه را در هیچ شرایطی از یاد نبر.

۱۹- قانونی که بیان اراده مردم نباشد حتی قانون اساسی، مردم حق سرپیچی و لغو انرا دارند. حکومتی که فاقد مشروعیت باشد مردم حق سرنگونی انرا دارند، و دولتی که عاجز از انجام مسیولیتهایش در برابر مردم باشد مردم حق تغییر انرا دارند.

۲۰- کسانیکه شناسنامه ایرانی در یک جیب و گذرنامه ایرانی در جیب دیگر دارند ولی به ایران هیچ احساسی ندارند افرادی بسیار خطرناکند که باید از آنان دوری جست.

برای شما و همه عزیزان تان پایان هفته ای پر از شادی، آرامش، امید و خبرهای بسیار خوش خواهانم.


ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.