نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۵۸
     

تقدیم به جان باختگان و مبارزان راه آزادی ، عدالت اجتماعی، مردمسالاری ، و همه انانیکه به خوشبختی انسان می اندیشند.

 

۱- رهبران باید مسیولیت پذیر برای نارساییها، مشکلات، بحران ها، تبعیض، فساد و بیدادگری در جامعه تحت رهبری خود باشند و شکاف ها را ازبین ببرند. رهبری که از مسیولیت پذیری در برابر خواسته های بر حق شهروندان طفره می‌رود بر شهروندان است که او را به هر وسیله ممکن از قدرت برکنار کنند.

۲- هیچ شهروندی نه تنها نباید قوانین ظالمانه را رعایت کند بلکه برای لغو قانونی که منافع ملی و رفاه و آزادی و خوشبختی شهروندان را تامین نکند باید با هر شیوه ممکن اقدام کند.

۳- حکومتی که در پاسخگویی به اعتراضات برحق شهروندان به خشونت و کشتار متوسل می شود حق دفاع مشروع را برای شهروندان ایجاد می کند. بعبارت دیگر شهروندان برای دفاع از خود نیز می توانند از روش خشونت امیز و کشتار و هر روش و ابزار دیگری استفاده کنند.

۴- تنوع انسانی در جامعه یک اصل طبیعی است. رهبرانی که این اصل را در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها در نظر نمی گیرند رهبرانی نا آگاه ، ناشایست و تنش افرین هستند که محکوم به فنا هستند.

۵- نا امیدی خود موجب نا امیدی بیشتر است و شما نمی توانید به هدف برسید. مسیر رسیدن به هدف امید، عشق، مبارزه، فداکاری، تصمیمگیری سنجیده و خردمندانه، و باور به پیروزی خود و دیگران است.

امیدوار باشید و برای تحقق رویاهایتان مبارز کنید.

۶- در مبارزه با اهریمنان و تبهکاران یا ازبین می رویم و یا زنده می مانیم و پیروز می شویم. اگر نابود شویم مسیر دیگران را برایم پیروزی هموار می کنیم. بنابراین،نتیجه مبارزه یا پیروزی برای خود و جامعه و اعضای آن است، و یا برای دیگران و جامعه. پس، هرگز نباید فریب کسانی را خورد که شما را از مبارزه باز می دارند.

۷- هیچ تفکری، ایدیولوژی یی، فرهنگی، حکومتی، و قانونی که بر پایه سلطه بر انسان و نه خوشبختی، آزادی، و رفاه انسان باشد، را نپذیرید و برای حذف آن مبارزه کنید.

۸- زمان مبارزه است. شیوه های مبارزه نامحدود و متنوع است. بی تفاوت نباش، از کاربردهر شیوه و یا شیوه هایی که برایت امکان دارد در مبارزه کوتاهی نکن. در مبارزه علیه تبهکاران و خشونت گرایان که بیرحمی شان را حدی نیست آرام نباید نشست و همچو آنان به دفاع از خود و دیگرانی پرداخت که در برابر تبهکاران قرار دارند.

۹- بارها نوشته ام که هر انسانی حق آزادی انتخاب دارد ولی در مبارزه با جنایتکاران آزادی انتخاب ندارید جز مبارزه و جنگیدن با جنایتکاران. بر مبارزه با جنایتکاران و شکست دادن آنان تمرکز کنید. این یک رسالت ملی و وظیفه انسانی است. هر نوع مماشات با جنایتکاران و یا عقب نشینی همدستی با جنایتکاران و مشارکت در جنایت است.

۱۰- کسانی رشد را جدی نمی گیرند به استقبال شکست می روند. رهبرانی که نه تنها فرصت رشد و پیشرفت را برای شهروندان فراهم نمی کنند بلکه با لطایف الحیل مانع پیشرفت اکثریت شهروندان می شوند تا جامعه از پویایی بیفتد، پسرفت داشته باشد، و به گمان شان می توانند با چنین ترفندی برای همیشه در قدرت بمانند خودفریبی می کنند و زودتر از آنکه بفهمند از قدرت به زیر کشیده می شوند. تاریخ معاصر جهان ازاین مثالها فراوان دارد.

۱۱- انچه که می بایستی بکنی و نکردی دیگر درباره اش فکر نکن بلکه بر آینده تمرکز کن و با خود پیمان ببند که انچه را که باید بکنی انجام دهی. اگر در ۴۴ سال گذشته در برابر رژیم اسلامی بی تفاوتی پیشه کردی، گذشت! امروز، فرصتی طلایی پیش آمده بپا خیز و کاری بکن تا به وظیفه خود در برابر آیندگان عمل کرده باشی.

۱۲- هیچ کاری سخت و دشوار نیست که از انجامش هراس داشته باشی بلکه باید بدانی یا بیاموزی چگونه آن کار را انجام دهی. براندازی رژیم اسلامی به آن دشواری نیست که فکر می کنیم بلکه پس از ۴۴ سال اکثریت ما هنوز یاد نگرفتیم چگونه؟ اگر روش و یا روش‌ها را یاد بگیریم سرنگون کردن رژیم اسلامی امری محال نخواهد بود و عملی خواهد شد.

۱۳- هرگز هیچ چیز را ابدی نپندارید، هرگز هیچ چیز را پایان یافته ندانید، هرگز هیچ کاری را نشدنی ندانید، هرگز امید و عشق را در خود نکشید، هرگز بی تفاوت نباشید، هرگز در جاییکه باید فریاد بزنی خاموش ننشین و تماشاگر نباش بلکه بازیگر ی جدی باش.

۱۴- اگر با ایجاد محدودیتها شما را در شرایطی می گذارند که از مشارکت در تصمیم گیری درباره آینده تان محروم کنند، تسلیم نشوید و از طریق راه های دیگر و غیر معمول در هرنوع تصمیمی که شما نیز از آن تاثیر می پذیرید اقدام کنید.

۱۵- اگر آشفته و پریشان و نگران هستید تصور نکنید که نقصی دارید بلکه یک انسان هستید و احساس دارید. وقتی به اطراف خود می نگرید و درد و رنج انسانها را می بینید احساس درد می کنید و آشفته می شوید چون انسان هستید. اما احساس درد و پریشانی و نگرانی اگر توام با اقدامات عملی برای رفع درد دیگران و یافتن راهکار نباشد کافی نیست و چه بسا گاهی قربانی آسیب‌هایی شوی که ناچار شوی زیان‌های جبران ناپذیر را تحمل کنی.

۱۶- طوری زندگی کنیم که می خواهیم، طوری ذهن خود را بسازیم که انگار می خواهیم با آن ازدواج و زندگی کنیم، طوری درباره خود بیندیشیم که نخواهیم ایستا باشیم بلکه پویایی مستمر را در خودنهادینه کنیم و در هر شرایطی بتوانیم تغییر کنیم و تغییر ایجاد کنیم.

۱۷- اگر آینده جامعه برایت مهم است کودکان را فراموش نکن. بر روی کودکان سرمایه گذاری کن، راه را برای گذر آنها از حال به آینده هموار کن، تغییراتی ایجاد کن تا شرایطی مناسب برای پیشرفت آنها آماده شود، بر آموزش آنان برای دنیای آینده با شرایطی متفاوت از امروز تاکید بورز و میراثی از خود بر جای بگذار که کودکان امروز را در آینده به کار آیند و راهگشای آنان باشد.

۱۸- ابزارها ، تکنیک‌ها و رویکردهای گذشته برای شرایط متفاوت امروز و ‌فردا موثر نیستند و برای مشکلات و بحران‌های امروز باید از روش‌ها و ابزارهای تازه استفاده کرد. در مبارزات سیاسی امروز اگر رویکردهای گذشته را دنبال کنیم، ابزارهای قدیمی را استفاده کنیم و تاکتیک هایی بکار بریم که مدتها پیش ناکارآمدی اش اثبات شده است بی تردید در مسیر سراشیبی قرار داریم.

۱۹- در هر نوع مبارزه ای برای تغییرات بنیادی بیش از هر چیز به تغییرات فکری نیاز است. مبارزات تحسین امیز امروز مردم ایران علیه رژیم اسلامی-فاشیستی اگر فقط برشعار و هیجان باشد و از پشتوانه تفکر انسانگرایانه، و اندیشه سازنده و آینده نگر برخوردار نباشد، به راه کج می رود.

۲۰- فرض بر اینستکه اگر اشتباه نکنیم نادان می مانیم و اگر اشتباه را تکرار کنیم نادان تر خواهیم بود. اگر مبارزان امروز از اشتباهات ۱۳۵۷ نیاموخته باشند و همان اشتباهات را تکرار کنند، شوربختانه آینده بهتر از حال نخواهد بود.

پایان هفته شما و عزیزان تان امید بخش و نیکوتر از هر زمان دیگری باد.


ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.