نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۵۵

۱- یکی از ویژگیهای رهبران دانا، موفق و آینده نگر گزینش مشاورانی دانا، کاردان، شایسته، آگاه، و منتقد است.

رهبری که مشاورانش از سفلگان و بی مایگان برگزیند هرگز موفق نمی شوند و انتظاری عبث است که تحت حکومت چنین رهبری جامعه ای سالم، آزاد، اباد و مرفه را شاهد باشیم. پس مردم یک جامعه برای منافع و رفاه خود و دیگران باید در گزینش رهبران دقت فوق العاده کنند تا پشیمان نشوند.

۲- هدف تان را بر اساس نقاط قوت و ضعف، استعدادها و ارزش‌ها ، امکانات و محدودیت های خود تعیین کنید و نه بر اساس توهمات و فرضیات واهی و غیر واقعی.

۳- وقتی هدف را تعیین کردی، مسیر انرا مشخص کن، ابزار رسیدن به هدف را آماده کن، مسیر را تا نیل به هدف پیگیری کن ، و هرگز هدفی را نیمه کاره رها نکن. هدف هر چه که باشد مهم نیست مقاومت برای دستیابی مهم است چه تحصیلات رسمی تا مقطع خاصی، چه مبارزه سیاسی برای کسب قدرت و سرنگونی رژیم حاکم، چه یک تجارت سود اور، و چه جمع آوری بودجه برای کاری عام المنفعه.

۴- وقتی گروهی از افراد بطور موثر برای هدفی مشترک همکاری می کنند احتمال موفقیت بالاتر می رود ، به عنوان یک تیم متحد می توانند کارهای سترگ و شگرف انجام دهند که به تنهایی قابل تصور نیست. هنگامی که افراد بطور مشترک مسیولیت انجام کاری را متعهد می شوند ترکیب ویژگیها، تجربیات و شایستگیهای شان امکان دسترسی به هدف مشترک را سهل می کند. از قدرت کار گروهی و اتحاد غافل نشوید.

۵- تاریخ گواهی می دهد که پیروزی های عمده حاصل کارهای گروهی است. افراد به تنهایی هم می توانند موفق شوند ولی واقعیت اینست که با همکاری می توان هم موفق تر بود و هم کارهایی است که یک فرد به تنهایی توانایی انجام ان را ندارد و ضرورت همکاری اجتناب ناپذیر است مثلا مبارزه سیاسی با هدف کسب قدرت، یا بسیاری از ورزش ها،…

۶- تاریخ گواهی می دهد که همیشه راهی برای پایان دادن به جنگ‌ها، برای خروج از بحران ها، برای ترک عادات زیانبار و خطرناک، برای نابودی عوامل بیماری‌های واگیر و تبدیل غیر ممکن ها به ممکن ها پیدا شده است. بنابراین در رویارویی با مشکلات ریز و درشت زندگی مضطرب و پریشان و ناامید نشوید بلکه چاره اندیشی کنید.

۷- رهبران و مدیرانی که بر منفی گرایی تمرکز می کنند، دشمن تراشی می کنند، از پاسخگویی طفره می روند راه پیشرفت و رشد را مسدود می کنند و جامعه و سازمان را به بن بست می کشانند و انگیزه اعضا جامعه و کارمندان سازمان را می کشند.

۸- تکرار رفتارهای ناامیدکننده تضمینی‌است برای ادامه مشکلات، بحران ها، و در گیری ها

۹- وقتی با بحران مواجه می شوید در یافتن مقصر عجله نکنید، انگشت اتهام را متوجه کسی نکنید بلکه ریشه یابی کنید و به راه حل بیندیشید.

۱۰- تا واقعیت های منفی را نپذیرید امکان آزادی حرکت به جلو فراهم نمی شود.

۱۱- بهترین رهبران همیشه به نتایج مثبت می اندیشند، گوش می دهند، بطور دایم می اموزند، اگر اشتباه کنند رویکردشان را تغییر می دهند. در سیاسگذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری نتایج مثبت را هدف قرار می دهند و دنبال می کنند.

۱۲- رهبران تسلیم می شوند نه لزوما به علت ضعف و کاهش قدرت بلکه عمدتا به دلیل ناامیدی.

۱۳- به پیشرفت و رشد تاکید بورزید و در پیشرفت و رشد دیگران نقش داشته باشید، امکانات را برای شان آماده کنید، تشویق شان کنید تا مورد احترام آنان قرار گیرید و ترا از خود بدانند. آموزگاری که در رشد شاگردانش تلاش می کند، مدیری که بر رشد کارمندانش تاکید می ورزد و امکاناتش را آماده می کند، و رهبری که به رشد شهروندان و جامعه می اندیشد و مسیر رشد را تسهیل می کند مورد احترام هستند و نقش سازنده شان انکارناپذیر است.

۱۴- هر فردی در جامعه انسانی برای بقا به دیگران وابسته است، و تصور استقلال توهمی بیش نیست . ‌باید این واقعیت را به پذیریم وگرنه خود و جامعه مان را به ویرانی و نابودی سوق می دهیم.

۱۵- فقر روحی حاصل تکبر و خودخواهی است. فروتنی مسیر رشد را هموار می کند.

۱۶- گفته شده اندیشیدن سخت ترین کار و شروع هر کاری ترسناک ترین لحظه است ولی بنظرم اندیشیدن لذت بخشترین کار و شروع هر کاری امیدبخش ترین لحظه است و هر دو از رموز رشد و پیشرفت. پس بیندیش و ترس را از فرهنگ زندگی خود حذف کن.

۱۷- هدف داشتن از جنبه های متفاوت مهم است. هدف راهنمایی برای تصمیم گیری است و روند تصمیم گیری را تسهیل می کند. عاملی است برای رشد استعدادها و تقویت مهارت ها؛ و تمایلات خودمحور را به چالش می گیرد.

۱۸- تا سواد سیاسی نداشته باشیم، تا فرهنگ سیاسی دمکراتیک نداشته باشیم، تا دانش سیاسی نداشته باشیم، تا انصاف سیاسی نداشته باشیم، تا تمایل به مشارکت سیاسی نداشته باشیم، تا سیاست را جدی نگیریم، تا شفافیت سیاسی نداشته باشیم ، تا شعور سیاسی نداشته باشیم، تا احساس مسیولیت سیاسی نکنیم و تا درک نکنیم که سیاست در هرحال بخشی از زندگی هر شهروند مدرن است امیدی به رشد سیاسی یک جامعه نتوان داشت.

۱۹- ‌از هیچ حکومت دینی و از هیچ رهبر مذهبی انتظار نداشته باش که فضایی دمکراتیک برای شهروندانش باز کنند، و بالطبع حکومتی دمکراتیک شکل گیرد.

۲۰- هیچ فردی نیست که همیشه و در هر شرایطی درست بیندیشد، درست تصمیم بگیرد و درست رفتار

کند، اگر شخصی بر خلاف این فکر می کند باید به مغز او تردید کرد و برای درمان کمکش کرد.

برای شما و عزیزان تان پایان هفته دلپذیر، زیبا، با تندرستی کامل و خبرهای خوش خواهانم.

ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.