نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۵۳
     

۱- زمانی که انتظارات تان پر از ابهام است، انرژی تان بطور مداوم برای کارهای بی ارزش و حتی مضر تخلیه می شود، اهداف تان خیالاتی بیش نیستند، و ناامیدی نخستین پاسخ و واکنش شما به هر چیزی است بدانید که سرگردانید، پاک باخته اید، از خود بیگانه اید، آینده را نمی بینید، و انتظار پیروزی نداشته باشید.

۲- قدردانی مادر فضایل بشری است. قدردانی از هرکسی که در شکل بخشی به شخصیت شما نقش داشته و از شخصیتی که دارید خشنود هستید. قدردانی از همه کسانی که به برای رفاه، آزادی، آگاهی،حقوق شما فعالیت می کنند، مبارزه می کنند، هر نوع سختی را تحمل می کنند، شکنجه می شوند، زندان می روند و جان میبازند. در گسترش فرهنگ قدردانی بکوشید.

۳- نوزادان، کودکان، و نوجوانان امروز رهبران، آموزگاران ، و مدیران فردای جامعه هستند. در آموزش و پرورش درست و سنجیده آنان بکوشید، هر هزینه ای را در این راه بپذیرید تا آیندگان جامعه ای سالم، سازنده، آزاد، اباد ،مرفه و بدور از تبعیض و خشونت و ریا و با رعایت کامل حقوق بشر را شاهد باشند

۴- تغییر دادن با روش‌های متفاوت امکان پذیر است اگر اراده برای تغییر شرایط را داشته با شید-

۵- از دست دادن فردیت خود و تبدیل شدن به پیچ و مهره، و ابزار و وسیله برای اهداف دیگران در تباین با حیثیت و شرف انسانی است.

۶- مواظب واژه هایی که در گفتار و نوشتار به کار می برید باشید. واژه ها پیامهای همسان ندارند و حتی در شرایط یکسان پیامها ی واژه ها ویرانگر و یا سازنده ، آزار دهنده و یا خشنود کننده ، انگیزه بخش و یا دلسردکننده، انرژی بخش و یا ملول کننده، توانمند و یا ناتوان، سودآور و یا زیانبار، امید بخش و یا ناامید کننده، و راهگشا و یا مشکل زا باشند.

۷- مواظب «بله» و یا «نه» گفتن باشید که هر کدام در شرایط متفاوت هزینه های ویژه و سنگین خود را دارند.

۸- باور داشتن به خود و توانایی‌های خود و همزمان آگاهی از نارساییها، محدودیتها و ناتواناییهای خود موجب پیشرفت است.

۹- ممکن است در مسابقه ای پیروز نشوم، در مبارزه ای پیروز نشوم، در کار شخصی و حرفه ای پیروز نشوم،… ولی هیچیک از اینها بدان معنا نیست که تلاش نکرده ام. پس تلاش کردن ممکن است هرگز به پیروزی منجر نشود ولی پیروزی بدون تلاش غیرممکن است. مهم تلاش کردن است حتی اگر به پیروزی نینجامد.

۱۰- هرگز تسلیم نشو. تسلیم شدن یعنی تصمیم آگاهانه برای انحراف از مسیر هدف.

۱۱- سازمان هایی که در پی نوآوری نیستند ناچار می شوند با رکود مواجه شوند و محکوم به انحلال هستند.

۱۲- در مهم بودن رشد کسی تردیدی ندارد اما اگر به درستی برنامه ریزی و مدیریت نشودسردرگمی، هرج و مرج، و فاجعه می افریند.

۱۳- رهبر یک جامعه و یا یک گروه باید بتواند فضایی برای خلاقیت، رشد، نوآوری، رقابت سازنده ، سازندگی، و ایجاد ارزش پایدار بوجود آورد وگر نه نام چنان رهبری به عنوان رهبری ناموفق در بهترین حالت و یا رهبری نادان، ناتوان، ویرانگر، جنایتکار، و خاین یاد خواهد شد.

۱۴- اگر از هر سو هدف حمله، فحاشی، اتهام و ایذا و آزار قرار گیرید متوجه می شوید که در مسیر درست به پیش میروید.

۱۵- زندگی پر از اشتباه است که همچو اشغال‌هایی هستند که هنرمندان از آنها اثری ماندگار می افرینند.

۱۶- فشارهای زندگی پدیده های طبیعی هستند که در زندگی افراد با درجات و اشکال متفاوت پیش می آیند و البته در مواردی هم ویرانگر و کشنده هستنند ولی زندگی بدون فشار و استرس رویایی بیش نیست اما انچه در رابطه با این فشارها مهم هست شیوه برخورد با آنها و کنترل شان است .

۱۷- در مقابله با طوفانها و اشفتگیهای زندگی بایستی همچو شناگران در امواج سهمناک اقیانوس‌ها و دریاها عمل کنید.

۱۸- رویاهات را حفظ کن. کسب هر چیزی و نیل به هر هدفی نیازمند باور به خود است. وقتی به خود باور داری دیگر غیرممکن وجود ندارد چون باور به خود هر انچه غیر ممکن بنظر می اید را ممکن می کند.

۱۹- جامعه به اعضایی احتیاج دارد که رویای ممکن کردن غیر ممکن ها را در سر دارند هرچند گاهی موفق می شوند و گاهی شکست می خورند ولی مهم جاه طلبی آنهاست که نیاز جامعه است.

۲۰- اگر پیش از نقد دیگران خود را به نقد کشیم، اگر پیش از به چالش کشیدن دیگران خود را به چالش بگیریم ، و اگر ادعای دانا بودن را از سر خود دور کنیم، در حال پیشرفت در مسیر درست هستیم.

پایان هفته شاد و زیبا و هفته ای پربار و با خبرهای خوش را برای شما و عزیزان تان خواهانم .ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.