نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۵۱
     

۱- رهبران بی کفایت و ناکارآمد بوی تعفن می دهند و خود نمی دانند؛ اعضای تیم و مشاورانش از سفله گان و چاپلوسان اند و هرگز شهامت ندارند که بی لیاقتی و عدم شایستگی رهبرشان را به او بگویند و باتلاقی از فساد را ایجاد می کنند که همه شهروندان را در خود فرو می برد.

۲- یک رهبر آگاه و دلسوز و آینده نگر به شهروندان یادآور می شود که تلاش‌های شان برای اهداف معنادار است.

۳- فقط رهبرانی آسیب می رسانند و زندگی شهروندان را ویران می کنند که قصد خیرخواهانه و سازنده ندارند، از تجربه و تخصص کافی برخوردار نیستند ، و حاکم بر سرنوشت مردمی هستند که از مبارزه دست کشیده اند و تسلیم ارعاب و ترور شده اند.

۴- مسیولیت ها با افزایش قدرت و اختیارات بیشتر می شود. رهبران نمی توانند این واقعیت را نادیده بگیرند اگر بخواهند در مسند قدرت باقی بمانند.

۵- برای درک متفاوت از جهان باید مایل به تغییر نظام فکری و عقیدتی خود باشیم، اجازه دهیم گذشته ازبین رود و حس خود را از اکنون گسترش دهیم. رهبرانی که از چنین توانایی‌هایی برخوردار نیستند محکوم به فنا هستند.

۶- انسان شرافتمند کسی است که دیگران در مواقع نیاز، بحران، دشواری‌ها و ناامیدی به او پناه برند ، او با آغوش باز آنها را بپذیرد و در پی رفع نیازها و حل مشکلات شان براید. رهبرانی که نتوانند تکیه گاه دیگران در بحران‌ها، دشواری ها و نیازها و ناامیدی باشند شایستگی رهبری ندارند و باید بزیر کشیده شوند و در رده بی شرفها قرار می گیرند.

۷- کثرت گرایی یک واقعیت جهان امروز است. رهبرانی که کثرت گرایی را درک نکنند و در برابر جهانگیر شدن کثرت گرایی مقاومت کنند باید از رای دادن به آنان و به قدرت رسیدن شان شدیدا جلوگیری کرد.

۸- نه پیروزی بدون تلاش خارق العاده میسر است و نه آزادی بدون جسارت و شجاعت امکان پذیر. برای غلبه بر خودکامگان و برقراری جامعه‌ای آزاد یادمان باشد که تلاش مداوم و بیش از حد و خستگی ناپذیر، و شجاعت و جسارت و جریت از ملزومات است.

۹- مشکل اساسی هر جامعه توسعه نیافته، بیمار، تحت سلطه رژیم خودکامه، کم درآمد ، با جنایات متنوع و گسترده چیزی جز نادانی، بیخردی، نااگاهی و ناتوانی شهروندانش نمی تواند باشد. هیچ درمانی هم جز آگاهی، بیداری و دانا و توانا شدن وجود ندارد. پس باید خواند، خواند و خواند کتابها و مقاله های راهگشا، بیدارکننده، آگاهی بخش، و بدور از تعصبات و خرافات .

۱۰- تسلیم سیر حوادث نشوید، از مسیر خردگرایی منحرف نشوید، با عوام الناس همساز و همراه و هم آوا نشوید، فریب خودفروشان، شیادان و کج اندیشان و عوامفریبان را نخورید.

۱۱- بازگشت به گذشته محال است ولی برای ساختن آینده ای درخشان می توانید از همین لحظه آغاز کنیداما آگاهانه ، با شناخت شرایط و امکانات، با عبرت از آموزه های تاریخی، و بدون اما و اگر و با استقبال از خطر.

۱۲- هر روز فرصتی برای شروع دوباره است و هرگز برای انچه که می خواهی بشوی دیر نیست.

۱۳- فردا نخستین برگ یک کتاب ۳۶۵ صفحه ای است که می توانید کاری تازه و متفاوت را شروع کنید، مطلب و مهارت نویی یاد بگیرید، یک گام تازه ای بردارید، یک مطلب تازه ای بنویسید، هدف تازه ای را دنبال کنید، رابطه نویی را شکل بخشید اگر خواهان پیروزی هستید که قطعا چنین است.

۱۴- گهگاهی مسیر را در زندگی تغییر دهید قطعا چیزهایی را خواهید دید که قبلا ندیده بودید.

۱۵- رسیدن به ستاره های آسمان را هدفتان قرار دهید و برای رسیدن به هدف انسان های موفق را الگو قرار دهید. آنهاییکه از هیچ به همه چی رسیدند الگوهای فوق العاده ای هستند.

۱۶- اگر با اندیشه، توان، و همه ابزارهای موجود توانستی حتی تغییری مثبت در زندگی یک انسان ایجاد کنی، و جهان را به مکان بهتری برای زیست تبدیل کنی مطمین باش که کاری مهم وانجام داده ای و از خود اثری ماندگار برجای گذاشته ای.

۱۷- اگر روش‌هایی که برای رسیدن به هدفی برگزیدی و کارساز نبودند بدون تاخیر و به دور از تردید روش دیگری برگزین.

۱۸- از اسارت گذشته خود را آزاد کن و به پیشگامان اینده ساز بپیوند، گذشته محدود و بسته خود را رها و به اینده باز و آزاد بپیوند.

۱۹- به هیچکسی برای هیچ کاری ماموریت و وکالت نده مگر اینکه همزمان مطمینن باشی که حق عزل آن شخص را نیز داری. هیچ کسی را به رهبری، رییس جمهوری و نمایندگی مجلس انتخاب نکن مگر اینکه بتوانی در صورت تخلف و سو استفاده از قدرت بر کنار کنی. همیشه وقتی کسی را انتخاب می کنی حق عز ل را هم انحصارا برای خود حفظ کن.

۲۰-برای خود تصمیم نگرفتن و

افسار زندگی تان را به دست دیگری

سپردن، بزرگ‌ترین اشتباهی است که یک شخص می تواند مرتکب شود.

آخر هفته شاد و زیبایی برای شما و همه عزیزانت خواهانم.

 


ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.