نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۴۸

۱- تسلیم شدن را دوست ندارم، پس تسلیم نمی شوم.

و باور دارم هیچکسی هرگز نباید تسلیم شود ولی همزمان باور دارم دیگران خود برای خود تصمیم می گیرند و بر می گزینند. کسانی برنده می شوند که تسلیم ناپذیرند و کسانیکه تسلیم می شوند همیشه شکست می خورند.

۲- ستم و تبعیض را دوست ندارم، پس به ستمگر اجازه نمی دهم به من ستم کند، و به کسی اجازه نمی دهم به من تبعیض روا دارد. خود نیز به دیگران ستم نمی کنم و کسی را مورد تبعیض قرار نمی دهم.

۳- من شما را دوست ندارم اگر خودکامگان را دوست داشته باشید. رسالت خود می دانم که دیگران را نیز تشویق کنم شما را دوست نداشته باشند.

۴- از خود، جان خود، عملکرد خود، موضع خود، میهن خود و انچه به من تعلق دارد،دفاع می کنم، و همین حق را برای دیگران قایلم.

۵- کسی که در اطراف شما نمایش می دهد، هنرمندنمایی می کند، و سخنان دلخواه شما را بر زبان میاورد در اندیشه کنترل شما و تغییر افکار شماست. فریب نخورید و همزمان فریب ندهید.

۶- گفت و گوهای معمولی روزانه با دیگران مهم هستند، پس آنها را بی ارزش نپندارید.

۷- دیگران اکثر موارد دوست دارند کار شما را مورد انتقاد دهند، شما به چالش گیرند و ارزش کار شما را کم جلوه دهند. همیشه آماده پاسخ به چالشها و انتقادات باشید، و اگر انتقادات سازنده هستند پذیرا باشید

۸- نتیجه ترکیب ایده های نو و افکار مثبت با تلاش پیگیر، پیروزی دایمی است.

۹- تخلیه پندار منفی از ذهن و جایگزینی آن با پندار مثبت راه ما را به اهداف مان هموار می کند. پس ذهن خود را مخزن پندارهای منفی و پوچ نکنید.

۱۰- برخی شاید وقتی چیزی را دوست ندارند به تغییر دادن آن فکر می کنند ولی برخی دیگر طرز فکر خود را به آن چیز تغییر می دهند. من در تغییر هر دو تلاش می کنم. تغییر آن چیز چون دوستش ندارم و تغییر طرز فکر خود چون در شرایط دیگری هم بتوانم انچه را دوست ندارم تغییر دهم.

۱۱- امید به آینده بهتر، درخشان تر، آبادتر شعار ماست و آرزوی اکثریت قاطع ملت ایران ولی امید به تنهایی کافی نیست بلکه باید توام با حرکت، مشارکت، شجاعت، درایت، جسارت، و نمایش و پشتوانه قدرت باشد.

۱۲- عقیده، تفکر، اندیشه، جهان بینی، دیدگاه، ایدیولوژی، نظام اجتماعی و سیاسی، و قوانینی که آزادی، رفاه، خوشبختی، حقوق اساسی، فرصت های برابر و عدالت اجتماعی انسان از اصول و مبانی بنیادین آن نباشد محکوم به فناست و با هر وسیله ممکن باید نسبت به نابودی آن عمل کرد.

۱۳- زمان، زمان تغییر است. اگر منتظر شخصی هستید تا بیایدو زمانی هستید تا فرا رسد و تغییر ایجاد کند در اشتباه هستید. آن شخص خود شما هستید و آن زمان همین حالاست. بیش از این انتظار خطاست و موجب تردید در سلامت خرد شما.

۱۴- جامعه ما متلاطم و آشفته است، و آبستن حوادثی که نتایجش مجهول، و مردمانش ناآرام و پریشان، اما اکثریتی فراموش کرده ایم که ما بهم تعلق داریم ولی از هم گسسته. راه چاره برای گذر از اشفتگی، پریشانی و رسیدن به آرامش جز پیوستگی، همبستگی و یگانگی حتی موقتی نیست.

۱۵- آگاهی از کارهایی که نمی دانید چگونه انجام دهید می تواند راهگشا و انگیزه ای باشد برای یادگیری شیوه انجام آن کارها که چه بسا آنجام سنجیده همان کارها بتواند مشکلات و بحران‌هایی با پیشینه دهه ها را حل کند. پس بطور جدی روش انجام کارهایی را که

بلد نیستید یاد بگیرید. مثلا اگر می خواهید به مبارزه برای آزادی و دادگری به پردازید نخست روش‌ها و تاکتیک‌های مبارزاتی را یاد بگیریدو با تجربیات کسانیکه در مبارزات به پیروزی رسیدند آشنا شوید وگرنه وقت تلف می کنید، فرصت از دست می دهید و جان شیرین بر باد می دهید.

۱۶- هرگز باورت را به پیروزی از دست مده، باور به پیروزی شخص را به مسیر پیروزی رهنمون می شود. هرگز تصور نکن که می بازی زیرا چنین تصوری شکست و باخت شما را قطعی می کند چون شما را از تلاش باز میداره و انگیزه را در شما می کشد.

۱۷- قدرت تفکر مثبت بی نظیر است. مثبت اندیشی موجب کاهش استرس، بهبود سیستم ایمنی، انعطاف پذیری در برابر سختیها، افزایش توانایی برای پیروزی، عامل تغییر زندگی، بهبود بخشیدن به شرایط خود و دیگران، ارتقا، شادی، تکامل بخش ایده ها، امیدواری به آینده، جذابیت خوبی‌ها به خود، دیدن نادیدنیها، و دستیابی به غیرممکنها

می شود.

۱۸- تحسین و تقدیر انسانهای سازنده، مبتکر، مثبت، خردگرا، دانا، توانا، دادگر، شجاع، انساندوست، کوشا، جسور،… به شما انگیزه می بخشد که شبیه آنها شوید.

۱۹- یکی از ویژگیهای انسان های موفق دیدن خصوصیات خوب و بد، مثبت و منفی، زیبا و زشت، نقاط قوت و ضعف،…. دیگران و یادگیری ویژگیهای خوب، مثبت، زیبا و نقاط قوت آنان و کاربرد شان در کار و زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و حرفه ای است.

۲۰- در زندگیم نه تنها از افراد زنده آموختم و می اموزم بلکه افرادی که دیرزمانیست که مرده اند نیز الهام بخش، آموزگار، راهنما، و نیروبخش من هستند. آری، می توان نه تنها از زندگان بلکه از مردگان، نه تنها از بزرگسالان بلکه از نوزادان، نه تنها از دوستان بلکه از دشمنان، نه تنها از مردان بلکه از زنان، نه تنها از با سوادان بلکه از بیسوادان،… نه تنها از همه انسانها بلکه از دیگر حیوانات و بطور کلی طبیعت آموخت. در آموختن و از هرکسی و چیزی ذره ای تردید خلاف خرد است و ضایعه ای برای جامعه بشری. باید یاد گرفت و یاد داد، آگاهی یافت و آگاهی داد،… تا در مبارزه علیه اهریمنان، جنایتکاران، خودمکامگان و ویرانگران پیروز شد.

برای شما و عزیزان تان آخر هفته ای با خبرهای خوش، شادی های بسیار، و تندرستی و آرامش خواهانم.

 


ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.