نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۴۷
     

۱- کسی که در زمان فریاد ترا به سکوت دعوت می کند یا دشمن توست و یا ابله و نادان.

۲- کارهایی بکنید که بر انرژی تان می افزاید. کارهایی که به من انرژی می دهد لزوما همان کارهایی نیست که به شما هم انرژی می بخشد پس تقلید از دیگران در چنین مواردی ممکنست نتیجه معکوس دهد.

۳- انکار شکست و فقط تمرکز بر پیروزی های بدست آمده ویرانگر است. پذیرش شکست موجب می شود رویکرد تان را تغییر دهید که بخودی خود یک پیروزی است.

۴- توانایی یادگیری از دشواری‌ها و مشکلات، و تبدیل دردها به قدرت یک هنر است.

۵- با هم بودن، گفت‌وگو بر اساس احترام متقابل، به اشتراک گذاشتن افکار، تجربیات، احساسات و قصه زندگی تان، و ایجاد فضای مناسب برای تعامل به رشد و شکوفایی ما و توانمندسازی جامعه منجر می شود.

۶- گوش دادن نوعی هنر است و از عناصر قدرت. خوب گوش دادن موجب تقویت روابط بین انسانها می شود، به یادگیری چیزهای تازه منجر می شود، و کمک به حل اختلافات با درایت بیشتری می کند.

۷- یک رهبر تاثیر گذار شنونده موثری نیز است.

۸- اگر صحبت کردن حق است، گوش دادن وظیفه است.

۹- یکی از بزرگ‌ترین امتیازات نه تنها گوش دادن به انچه گفته می شود، بلکه گوش دادن به انچه گفته نمی شود نیز است.

۱۰- آینده در گرو کارهای امروزتان است. پس برای داشتن آینده ای نیک و درخشان، امروز کارهای سنجیده کنید.

۱۱- پیشرفت، پیروزی، و رشد شخصی هیچ چیز جز تفاوت مثبتی نیست که شما در جامعه و زندگی دیگران بوجود می آورید.

۱۲- زندگی تان را بر دو ستون ‘با عزم راسخ بیدارشدن‘ و ‘با خشنودی ‌خوابیدن’ بنا دهید.

۱۳- پاسخهای سنجیده به پرسشهای سنجیده از عوامل تغییر هستند.

۱۴- شما می توانید هدفهای خوب داشته باشید، اراده داشته باشید، رویا داشته باشید، ایده داشته باشید ولی همه اینها با گامهای دشوار عمل معنا می یابد.

۱۵- نقاط قوت شما زمانی مهم می شوند که انرا برای خدمت به چیزهایی بزرگ‌تر از خود اختصاص دهید. شناسایی از نقاط قوت خود و کاربرد درست آن یک هنر است و یکی از عناصر قدرت تان.

۱۶- کنجکاو باشید، کنجکاوی ما را به مسیرهای تازه می کشاند، درهای تازه را به روی مان می گشاید، محرک ما برای کاوش و آزمایش است، کنجکاوی ما را به جلو می راند، و ما را به چاههای عمق ناشناخته ها می برد و به مثابه فتیله ای است برای شمع یادگیری.

۱۷- به گمان من هیچ حرفه ای به اندازه حرفه آموزگاری در ساختن آینده جامعه مهم نیست.

۱۸- اگر رهبر باشی شاید مسیول نتایج عملکردها نباشید اما بی تردید مسیول افرادی هستید که به مقامات متعدد گماردی و همین افراد گزینشی شما با عملکردشان فجایعی آفریده اند که نمی توانید خود را از مسیولیت مبرا کنید . بعبارت دیگر ، شما باید پاسخگو باشی.

۱۹- هرگز مسیولیت چیزهایی را به عهده نگیرید که فاقد قدرت برای کنترل و مهار آن ها هستید.

۲۰- هیچ چیزی به اندازه تغییر باورتان زندگی تان را نمی تواند تغییر دهد.

آخر هفته ای شاد و آرام و زیبا برای شما و عزیزان تان خواهانم.


ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.