نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۴۵
     

۱- کسانیکه دیگران را دلیل شکست، عقب افتادگی و مانع برای رشد و پیروزی خود می دانند بی تردید می خواهند پوششی بر ناتوانی و بی عملی و رویکرد نسنجیده خود بکشند در حالیکه اگر نیک بنگرند خود عامل اصلی و اولیه تمام شکستها، مشکلات و گرفتاری ها شان هستند و دیگران را مسیول دانستن در واقع بهانه ای است برای رفع مسیولیت از خود و در عین حال آگاهانه و یا نااگاهانه اقرار به ناتوانی خود.

۲- بی شعوری، نااگاهی، کج فهمی، و عقده حقارت یک گروه کوچک می تواند حتی یک جامعه شکوفا، پیشرفته و ازاد را هم چند سده به عقب بازگرداند.

۳- یکی از مواردی که در ایران و در بین مخالفان و منتقدان رژیم حاکم در برون از مرزهای ایران بسیار کم مورد توجه قرار گرفته، فرهنگ سیاسی است. ایران از نظر فرهنگ سیاسی دمکرااتیک رشد نکرده و با تاکید می گویم این مشکل را باید جدی گرفت و در اشاعه چنین فرهنگ سیاسی ای سخت کوشید. مادام که فرهنگ سیاسی دمکراتیک در ایران نهادینه نشود راهی دراز در پیش خواهیم داشت.

۴- در جامعه ای که دانستن، آگاهی، آگاهی بخشی ، و انتقاد جرم شناخته می شود ولی نادانی، نا آگاهی ، جزم گرایی، و بیخردی امتیاز، بی تردید چنان جامعه ای در سراشیبی سقوط و نابودی است.

۵- الگوها، ابزارها و رویکردهای گذشته برای حل مشکلات و مسایل حال و آینده کارا و موثر نیستند.

۶- هر انسانی توانایی ایجاد تغییر دیگران چه از طریق شخصی و چه از طریق دستجمعی و گروهی را دارد.

۷- اگر می خواهید زندگی خود را تغییر دهید پرسشها، جهان بینی و رویکرد خود را تغییر دهید.

۸- کسانیکه در خصوصی ترین امور انسان دخالت می کنند و نظر می دهند نه تنها ستمگرند بلکه اهانت به انسان و شعورش، و انسانیت می کنند و حتی المقدور از این افراد دوری کنید.

۹- تجاوز به طبیعت و سواستفاده از آن مسیر انقراض را هموار می کند.

۱۰- خودآگاهی شرط لازم رشد است.

۱۱- مشارکت هدفمند و معنادار را برگزینید

۱۲- شاد باشید زیرا شادی نه تنها به سلامت جسم و روان شما کمک می کند بلکه افراد شاد از افراد اندوهگین موفق ترند و می توانند رهبران بهتری باشند

۱۳- یادگیری نه تنها هرگز مغز را تضعیف نمی کند بلکه افق های تازه ای بروی تان می گشاید و مهارتهای تازه ای را کسب می کنید که زندگی تان را غنی تر می سازد.

۱۴- در هر موقعیت و شرایطی به جستجوی فرصتها بگردید حتی در تهدید، ترس، بحران، هرج و مرج، فقر، جنگ،…و از فرصتهای یافته سنجیده بهره‌برداری کنید.

۱۵- شما نمی توانید مسیولیت تان را درست انجام دهید اگر ترس بر شما غالب شود. از چیزی نترسید بلکه درکش کنید. نگرش تان را از ترس به فرصت تغییر دهید.

۱۶- به حرفهای مخالفان، منتقدان و رقیبان تان به دقت توجه کنید.

۱۷- از کسانی که تمام کارهای شما را تایید می کنند دوری جویید.

۱۸- برخی از ما در مشکلات فرار را بر می گزینیم ولی پیروزی از آن کسانی است که می مانند و مبارزه می کنند و به پیش می روند.

۱۹- اگر بتوانید مشکلات و بحران های آینده را پیش بینی کنید، می‌توانید با برنامه ریزی از زیان‌های آن مشکلات و بحران‌ها بکاهید.

۲۰- در بحران و هر نوع شرایط منفی دنبال بهانه نباشید و خود را توجیه نکنیدبلکه در فکر رفع بحران با هر وسیله ممکن باشید.

برای شما و عزیزان تان آخر هفته خاطره برانگیز با تندرستی کامل خواهانم.


ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.