نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۴۳
     

۱- تمام انرژی خود را بر آفرینش اثری نو، ساختن بنایی تازه و جامعه ای نوین، بنیانگذاری نظامی پیشرو، خلق آینده ای درخشان و هر گونه سازندگی و تغییر مثبت متمرکز کنید.

۲- تغییر را از خود اغاز کنیم: با عزم راسخ به تغییر خود، داشتن باور مثبت نسبت به خود، دوری گزیدن از تعصب و تنفر، تغییر در جهان بینی خود، و حرکت در مسیر تغییر با گامهای عملی سنجیده و سازنده و اندیشیده شده. یادت باشه اگر تغییر ناپذیر باشی نابود می شوی.

۳- اگر گذشته ات را از یاد نبری فرمانروای آینده خود خواهی بود اما این به معنای بازگشت به گذشته نیست بلکه یادگیری از گذشته است.

۴- درست نگریستن، بهنگام حرکت کردن، در سمت درست ایستادن، نگاه به آینده داشتن و از حال غافل نبودن، و قربانی هیاهو ‌و جنجال و هیجان نشدن سرنوشت تان را رقم می زند.

۵- قربانی تبعیض، هر گونه تبعیض علیه هر کسی و گروهی، سرانجام همه جامعه است زیرا تبعیض بهر بهانه ای و بهر شیوه ای و بهر شکلی موجب عدم استفاده بهینه از همه استعدادهای یک جامعه می شود.

۶- راز اصلی پیشرفت در هر کاری برداشتن گام نخست است.

۷- هر کسی که شما را در برابر بیدادگری، خودکامگی، تبعیض، جنایات، نابرابری، خرافات، باورهای ضد انسانی، و فقر فراگیر در جامعه به سکوت و بی عملی دعوت می کند از او دوری جویید.

۸- در مبارزه با خودکامگان لحظه ای درنگ نکنید و منتظر زمان مناسب در آینده نباشید زیرا که اتلاف وقت است. زمان مناسب همین حالا است، همین حالا!

۹- هیچ دلیلی، هیچ منطقی، هیچ بهانه ای، هیچ باور و اندیشه ای را برای ترسیدن نپذیرید که خلاف خرد است و توهین به خود. ترس را جایگزین خرد نکنید که خطرناک است.

۱۰- مشکل اصلی و اولیه ما فراموش کردن است. فراموش کردن خطرناک است و موجب می شود که اشتباهات را تکرار کنیم و به مقصد یا دیر رسیم و یا هرگز نرسیم.

۱۱- اگر بخواهید بهترین و برترین باشید ، اگر بخواهید برنده و پیروز باشید، اگر بخواهید رویاهای خود را تحقق بخشید و به عظمت برسید هیچ دلیلی ندارید که کمترین مقاومت را در پیش گیرید.

۱۲- در برابر ستمگران از خود ضعف نشان ندهید زیرا که تجربه تاریخی نشان می دهد اظهار ضعف در برابر جباران تضمین پیروزی بیدادگران است.

۱۳- از سخنی که ریشه در خرد دارد بدون اینکه به گوینده آن فکر کنی استفاده کن.

۱۴- پشیمانی فقط در صورتی معنا می یابد که از انچه که موجب پشیمانی می تواند باشه درس نگیریم.

۱۵- اگر می بینید که خانه در حال سوختن است و شما نگران دیرخوابیدن هستید ابلهی محض است. مسیولیت شما خاموش کردن آتش است و نه خوابیدن. بیدار بمان و خانه را از سوختن نجات ده.

۱۶- خودسازی یک کار مستمر و پایان ناپذیر است. خودسازی بدون مسیولیت پذیری ناممکن است.

۱۷- زمانی دهان خود را بازکنید که مطمین باشید با دهان باز کردن شما شرایط بهتر می شود.

۱۸- هر اثری، هر سخنی، هر کسی، هر رفتاری، هر سیاستی، هر مدیری، هر رهبری، و هر انسانی قابل نقد است و نقد کردن وظیفه هر شهروند مسیول و آگاهی است.

۱۹- رهبران آینده نگر و خردمند شرایط دردناک و ناگوار را پیش بینی می کنند و پیشاپیش برایش چاره اندیشی و برنامه ریزی می کنند و راه حل می یابند. رهبران بی کفایت و بی لیاقت و بیخرد بجای چاره جویی دنبال بهانه می گردند.

۲۰- رهبرانی که رقبا و رهبران پیشین را مقصر نابسامانی ها و مشکلات امروز می دانند شیادانی هستند نالایق، نادان، مردم فریب و غیر مسیول. مراقب چنین رهبرانی باشید و گول نخورید، و از طرفداران چنین رهبرانی دوری گزینید، و به آگاهی بخشی ادامه دهید.

آخر هفته شاد، آرام و دلپذیری را برای شما و همه عزیزان تان خواهانم.


ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.