نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۴۲
     

۱- اگر به ایران و ایرانی می اندیشی همه درها را بروی اخوند ببند، هیچ درخواستی از اخوند نکن، اخوند را به خانه ات راه نده، نماز نخوان، روزه نگیر، خمس و زکات نده، حج نرو، به دیدن قبر انچه به امام و امام زاده شهرت یافت نرو، به مسجد نرو، با اخوند سوار تاکسی نشو ، تاکسیرانان هیچ اخوندی را سوار تاکسی نکنند، همینطور دیگر رانندگان وسایط نقلیه عمومی از سوار کردن اخوند خودداری کنند، برای عقد ازدواج از اخوند استفاده نکنید، در درگذشت عزیزی از اخوند دعوت نکنید، قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و رسالات اخوندها را نخرید و نخوانید و در خانه نگه ندارید، در تعطیلات مذهبی به سفر بروید و خوش بگذرانید، به پیک نیک بروید، به گردش و تماسای طبیعت بروید ولی به سوگواری مردگان غیر ایرانی نپردازید. (شما به این لیست لطفا اضافه کنید).

۲- به اشخاص لایق، با کفایت، توانا، دانا، آگاه به امور مختلف،جستجو گر، مدیر و مدبر زمام امور کشور را بسپارید و نه به مدعیان توخالی، بی کفایت، دروغگو، ویرانگر، جنایتکار، پرمدعاو نادان.

۳- این بر شماست در رویارویی با هر تهدیدی انرا به فرصت مبدل کنید. اگر چنین توانایی ای ندارید انرا بدست آورید.

۴- سه کار یعنی تغییر، آموزش و استفاده بهینه از استعدادها و منابع، افراد معمولی را به افراد فوق العاده تبدیل می کند ، جوامع عقب افتاده را پیشرفته می‌کند، رژیم‌های خودکامه را بزیر می کشاند و نظام های مردمی را جایگزین آنها می کند.

۵- اگر زندگی در هدف تعریف شود می فهمیم که هدف در ارتباط و فعالیت یافتنی است، و نه در گوشه گیری و انزوا و منفعل بودن

۶- انسان برای بپا خاستن و نه نشستن به این جهان آمده است. انسان برای ایجاد تغییر و دگرگونی در این جهان پا گذاشته است و نه برای حفظ وضع موجود، اگر چنین بود هنوز باید در همان دوره انسان‌های اولیه بودیم و به همان شیوه می زیستیم. ‌دواصل اساسی زندگی تحرک و تغییر است و رشد حاصل برایند این دو اصل است.

۷- رهبران خودکامه از جنبه های مختلف خطرناک هستند ولی خطرناکترین جنبه آنان شهروندان را در شرایط ضعف، فقر، و نادانی نگهداشتن تا چنین شیوه ای مانع رشد و پیشرفت آنها شود و پیوسته بتوانند سلطه خود را بر شهروندان حفظ کنند.

۸- رهبران خودکامه خود را افرادی ویژه و خاص می بینند و خود را نه قانون بلکه برتر از قانون می دانند و تا آخرین لحظه پیش از سقوط شان باور ندارند که سرانجام به زباله دان تاریخ می پیوندند.

۹- به شیوه ای عمل کنید تا برای دیگران مهم شود که شما چگونه درباره آنها فکر می کنید، در چنین مرحله ای است که شما می توانید بر دیگران نفوذ داشته باشید و تاثیر بگذارید.

۱۰- از ورود افرادی به زندگی تان استقبال کنید که بر زندگی تان تاثیر مثبت می گذارند و شما را در رسیدن به اهداف تان همراهی می کنند وگرنه درهای زندگی تان را بروی شان ببندید حتی اگر از افراد خانواده تان هستند.

۱۱- هیچ انسانی نیست که پندارش، گفتارش و رفتارش همیشه و در هر شرایطی سنجیده و به دور از هر اشتباه باشد . اگر کسی ادعا کند که در همه حال، مبرا از اشتباه است باید از او دوری جست.

۱۲- در اینکه شانس در زندگی هرکسی می تواند تاثیر بگذارد تردیدی نیست ولی منتظر شانس نشستن و حرکتی نکردن حماقت محض است. زندگی بر اساس تدبیر، تلاش، تفکر و تعمق، تحمل سختیها، تعامل، تنبه، توجه، تساهل، و تصویر و ترسیم آینده ای درخشان تر،و موفقیت امیزتر شکل می‌گیرد و تکامل می یابد.

۱۳-اراده قوی و عزم راسخ کلیدی است برای رسیدن به ارزوها و امال و آرمان ها.

۱۴- خدایی که دوست اخوندها، فناتیک ها، مداحان، روانپریشان، کشیش ها، خاخام ها، جزم گرایان و خشک اندیشان است هرگز نمی تواند با خردگرایان، پژوهشگران، اندیشمندان، فیلسوفان، آزاداندیشان، و دانایان دوستانه عمل کند.

۱۵- دردها، سختیها، ناملایمات، گرفتاریها، تهدیدها، و سرخوردگیها بخشی از زندگی هر کسی است که به نحوی تجربه کرده و بسیاری از انسانها بارها با آنها روبرو شدند ولی هیچیک از اینها بخودی خود مهم نیستند بلکه انچه مهم است شیوه برخورد ماست، چگونه از آنها عبور می کنیم و چه از آنها می اموزیم و چگونه در زندگی به کار می گیریم.

۱۶- فرهنگ یکی از پایه های اساسی جامعه در کنار جمعیت، سرزمین و شیوه اقتصادی است که اصطلاحا فرهنگ اصلی هر جامعه ای شناخته می شود ولی در هر جامعه ای همزمان فرهنگهای فرعی ای وجود دارد که نیاز به حذف برخی از آنها با روش‌های مختلف است مثلا فرهنگ مرده پرستی، فرهنگ زن ستیز، فرهنگ استبداد، فرهنگ تبعیض، فرهنگ نخبه کشی، فرهنگ ضعیف کشی، فرهنگ تن پروری، فرهنگ خشونت، فرهنگ دروغگویی، فرهنگ فساد، فرهنگ بیدادگری…..

۱۷- موفقیت به معنای روندِ پیش رفتن است، جریانی است که شاید هرگز نقطه ی پایانی نداشته باشد ولی مهم به پیش رفتن است.

۱۸- حفظ محیط زیست و پاسداری از زمین و طبیعت یک رسالت انسانی است و نه یک شعار از سوی برخی گروهها.

۱۹- پیشرفت فردی و اجتماعی ناممکن است مگر اینکه خوب گوش کنیم، به هنگام سخن بگوییم و یا خاموش گزینیم،

منطق و استدلال دیگران را با خرد بسنجیم، تحمل نظرات و اشتباهات دیگران را داشته باشیم، انتقاد سازنده کنیم و خود انتقاد پذیر باشیم،

۲۰- یک انسان زنده نمی تواند به سیاست بی توجه باشد. سیاست بخشی جدا ناپذیر از وجود انسان است. مشارکت سیاسی گریزناپذیر است. یاد بگیریم بر روند تصمیم گیری سیاسی تاثیر بگذاریم. از آموزش سیاسی خود و دیگران غافل نباشیم.

برای همه شما و عزیزان تان آخر هفته ای سرشار از شادی، آرامش، و خبرهای نوید بخش خواهانم.


ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.