نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۳۹
     

۱- عقیده، باور و مرامی که هدف و محور اصلی آن نیکبختی انسان نباشد نه تنها مقدس و محترم نیست بلکه شرم اور است و باید با تمام توان در نابودی اش کوشید.

۲- نه تنها افتخاری نیست که خود در آزادی باشیم و دیگران در بند، بلکه تماشاگر در بند بودن دیگران و خاموشی گزیدن شرم اور است.

۳- زندگی تان را با رفتارهای سنجیده، هدفمند، سازنده، مثبت، مفید، انسانی، و مبارزات رهایی بخش علیه هر نوع خودکامگی در هر نقطه از جهان معنا بخشید.

۴- در راه رسیدن به اهداف بی تردید به موانعی بر می خورید ولی بیدرنگ تجربیات دیگران را که علیرغم موانع به مقصد رسیدند و یا حیواناتی چون لاکپشت، حلزون و مورچه را بخاطر آورید که برغم کندی و بطیی بودن برای نیل به هدف پیگیر و سرسخت هستند و در نهایت به مقصد می رسند.

۵- این بستگی به خود شما دارد که در زندگی چه بخواهید باشید؛ تنبل یا فعال، پیروز و برنده یا شکست خورده و بازنده، ضعیف یا قوی، دانا یا نادان، مبارز یا مزدور و گوش بفرمان، توانا یا ناتوان، فاسد یا سالم، خودکامه یا آزادیخواه، مصلح یا جنگ طلب، سازنده یا ویرانگر، خردگرا یا خرافاتی، رهبر یا پیرو … زندگی ات را طوری بساز که در پایان میراثی ارزشمند از خود به یادگار گذاری.

۶- شاهد و تماشاگر صحنه اعدام، کشتار، تجاوز به حقوق دیگران، تبعیض و انواع جنایات بودن و دم بر نیاوردن در هر فرهنگ و جامعه ای خلاف خرد و وجدان بشری است.

۷- صرفنظر از هر نوع ترسی که در شما وجود دارد اگر رویای نیل به هدف و انگیزه در شما قوی باشد و بکوشید سرانجام پیروزی از آن شماست

۸- اگر هدفی برای تان ارزشمند است برای رسیدن به آن باید دستکم بخشی از زندگی روزانه تان را باید به آن تخصیص دهید، فداکاری کنید، بر آن هدف تمرکز کنید، از هرنوع مانعی عبور کنید و باور داشته باشید که شدنی است هر چقدر که سخت باشد ، هر چقدر که راه طولانی باشد، هر چقدر که موانع زیاد و مسیر صعب العبور باشد، و هر چقدر که دیگران سرود غیرممکن بودن برایتان بخوانند.

۹- در هر کاری، در هر رابطه ای، در هر هدفی، در هر آزمایشی، درهر مبارزه ای آمادگی پذیرش شکست را داشته باشید و در صورت شکست به کاوش درباره گزینه های عملی برای پیروزی به پردازید.

۱۰- همیشه به خود بقبولانید که ایده ای نیست که نتوانید انرا از قوه به فعل در آورید .

۱۱- یکی از بزرگ‌ترین ابزارهای نفوذ بر دیگران گوشهای تان است. اگر به دیگران دقیقا گوش دهید ارزش و تاثیر کلمات شما بر دیگران افزایش خواهد یافت.

۱۲- از هر چیزی و کسی و کاری که شما را آزار می دهد، ناراضی هستید، به شما آسیب می رساند، زندگی شما را مختل می کند، شخصیت شما را تخریب می کند، شما را تحقیر می کند،… ازش فاصله بگیرید و خود را از شرش رها سازید.

۱۳- خود را از هر نوع محدودیتی رها سازید، هر نوع قید و شرط را به کنار زنید، هر نوع مانع را برطرف کنید. اگر چنین کنید خلاقیت تان شکوفا می شود.

۱۴- مواجهه با ناملایمات می تواند سازنده باشد مشروط به اینکه بدانیم چگونه از آن استفاده کنیم تا در نهایت خوشبختی و پیروزی ما تامین شود.

۱۵- در هر لحظه از زندگی حق انتخاب داریم. به کسی اجازه ندهیم که این حق را از ما بگیرد چون در آن حالت باید به بردگی و بندگی آن فرد گردن نهیم.

۱۶- یادگیری از تجربه دردناک است اما دردناک‌تر آنکه از تجربه نیاموزیم.

۱۷- حتما عبارت «مرادن و زنان خودساخته» را شنیده اید ولی آیا هرگز فکر کرده اید که این عبارت توهین مستقیم به کسانی است که در ساختن این باصطلاح «مردان و زنان خودساخته» نقش داشته اند؟

۱۸- در انتقاد از دیگران در نظر داشته باش که امکانات، امتیازات، احتیاجات، آرمان‌ها ، مزایا و پیشینه انسان ها یکسان نیست و احتمالا از مزایا و امتیازاتی که تو در زندگی برخوردار بودی طرف مورد انتقاد تو بهره مند نبود.

۱۹- خشونت خطرناک است به ویژه اگر خواهان صلح باشید. مطمینا مسیر صلح از خشونت نمی گذرد.

۲۰- اکثریت افراد در جهان حتی دیکتاتورهای خونریز و جنایتکاران بالفطره از آزادی، دمکراسی، صلح، عدالت اجتماعی، برابری،… و اهمیت این مفاهیم سخن می گویند ولی اکثریت قاطعی از این اکثریت حتی از درک و فهم معانی این مفاهیم ناتوانند.

برای شما و عزیزان تان آخر هفته ای همراه با شادی، پیروزی، و خبرهای نوید بخش خواهانم.


ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.