نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

پراکنده گوییهای پایان هفته # ۳۷
 

۱- هرگز اختیار زندگی تان را در دست افرادی که در پی تامین منافع شخصی خود شما را می فریبند، استثمار می کنند، مغزشویی می کنند، گمراه می کنند قرار ندهید.

۲-در پی پیش بینی آینده نباشید بل در پی ساختن آینده ای باشید که بر پایه آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه، انساندوستی، خردگرایی، مردمسالاری، رعایت حقوق انسانها ، دانش گستری، توانمندی، و عاری از فقر عمومی، جنگ‌های بی حاصل، بیماری های بی درمان و کشنده ، جهل، جنایات، جور و جفا، تبعیض و دولتمردان نادان و خودفروش بنا گذاشته شده باشد.

۳- کسی نیست که نتواند عامل تغییر باشد پس در ایجاد تغییرات مثبت بکوشیم و در دیگران انگیزه برای انجام تغییر بوجود آوریم .

۴- هر یک از ما در زندگی همچو بازیگران تیاتر نقشهایی را اجرا می کنیم ولی مهم انست که نقشهای مثبت را بازی کنیم.

۵- خوشبختی چیزی جز حاصل هماهنگی بین پندار، گفتار و رفتارمان نیست. اگر در ایجاد توازن بین این سه شکست بخوریم یعنی خوشبخت نیستیم.

۶- اگر خواهان چیزی هستید بی تردید باید برای کسب آن تلاش کنید وگرنه هرگز انرا بدست نخواهید آورد.

۷- تا گام نخست را بر ندارید و حرکت نکنید برای همیشه در همان جایی خواهید بود که حالا هستید.

۸- هیچ پیشرفت و پیروزی بدون اعتماد بنفس حاصل نمی شود. در مسیر پیشرفت و رشد ممکنه همه چیز مطابق میل تان پیش نرود . اعتماد بنفس توانایی سفر به مقصد پیروزی و پیشرفت را ممکن می سازد.

۹- اگر کارها را درست و به هنگام و سنجیده انجام دهیم زندگی ساده می شود. اما مسیر همیشه هموار و هوا همیشه صاف نیست، راه گاهی پر سنگلاخ و آسمان هم گاهی مه آلود است ولی برماست که شرایط را تغییر دهیم تا مسیر هموار و هوا صاف شود.

۱۰- ریسک کردن در زندگی لازم است بویژه که در هماهنگی کامل با رسالت و هدف انسان باشد.

۱۱- زندگی و هدف تان باید آنقدر برای تان مهم باشد که وقت تان را برای بهبود زندگی و رسیدن به هدف صرف کنید و برای انچه که برای تان بی اهمیت است، وقت و زندگی تان را تلف نکنید. ارزش زندگی در انست که چیزهای بی ارزش را به هدر دهید.

۱۲- اجازه ندهید که دیگران سکان کشتی زندگی شما را هدایت کنند.

۱۳- کاری کنید، شغلی برگزینید، راهی بروید، دوستانی بیابید، اهدافی را دنبال کنید که شما را خشنود کنند و به زندگی تان معنا بخشند.

۱۴- بی تفاوتی خطرناک و زیانبار است پس انرا به چالش گیرید.

۱۵- ترس و تردید محصول بی عملی است ولی شجاعت و اعتماد ریشه در اقدامات عملی دارد.

۱۶- مسیولیت پذیری یعنی احترام به خود و دیگران، یعنی وظایف خود را درست انجام دادن، یعنی پذیرش اشتباه و کوشش در عدم تکرار آن، یعنی پاسخگو بودن

۱۷- انجام یک کار کوچک مهمتر از داشتن طرحهای بزرگیست که اجرا نمی شود.

۱۸- خود و دیگران را به چالش گیرید ، و به دیگران چالشگری بیاموزید.

۱۹- چیزهایی را برگزینید که برای تان مهم هستند.

۲۰- چون پرسش می کنم پس هستم!

آخر هفته ای شاد، توام با تندرستی و آرامش برای شما و عزیزان تان خواهانم.


ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.