نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۳۶
     

۱- توانایی در گوش دادن نشانه قدرت است و قدرت موجب تقویت گوش دادن می شود.

۲- ایجاد رابطه و تقویت و تحکیم آن پایه نفوذ است و هر چه رابطه عمیقتر باشد نفوذ بیشتر خواهد بود.

۳- مسایل و مشکلات روزمره پایان ناپذیرند فقط نوع و شدت آنها متفاوت است. اصلا زندگی بدون مشکل نمی تواند وجود داشته باشد.

۴- به تجربه دیگران احترام بگذارید و بطور سنجیده از آن تجربیات استفاده کنید.

۵ رهبران کم تجربه، بی تجربه و تازه کار باید دچار بیماری اعتماد بنفس کاذب نشوند بلکه باید کنجکاوی پیشه گیرند تا درکار رهبری خبره و کاردان شوند-

۶- آگاهی به و ایفای کامل نقش های خود از ضروریات زندگی است.

۷- در حد توان خود متعهد شوید.

۸- پشتیبانی، کمک، نصیحت به دیگران رفتارهایی پسندیده اند اما انجام وظایف و کارهای آنها ناپسند و آسیب رساندن به آنهاست .

۹- رهبران ازاداندیش، مسیولیت پذیر و پاسخگو هم هستند.

۱۰- کمال گرایی را هدف خود در زندگی قرار ندهید .

۱۱- اجازه ندهید دیگران شما را قربانی امیال خود کنند.

۱۲- مشکلات زمانی شدت می گیرند که به هنگام در پی چاره برنیاییم و آنها را نادیده بگیریم.

۱۳- همیشه در رویارویی با مشکلات به راه حل های چندگانه بیندیشید زیرا هر مشکلی بیش از یک راه حل دارد.

۱۴- با کسانی که تعهد خود را نقض می کنند خیلی سریع، سخت و محکم برخورد کنید حتی اگر ناقض تعهد خود شما باشید.

۱۵- همیشه در هنگام تصمیم گیری بهترین نتایج

را در نظر داشته باشید ولی برای نتایج خطرناک، زیان بار و فاجعه امیز طرح و برنامه داشته و آماده باشید.

۱۶- اگر فکر کنید موضوعات مختلف را درست درک می کنید ولی در واقع چنین نباشد و اشتباه کنید برای دیگران مشکل ایجاد می کنید.

۱۷ - برای پیروزی نه تنها لازم است بدانید چه کارهایی را خوب انجام می دهید بلکه مهمتر آنکه بدانید از عهده انجام چه کارهایی بر نمی ایید.

۱۸- اگر کسی پیشنهادی به شما می دهد دراهمیت، نتایج و شیوه اجرای آن بررسی کنید، و نه اینکه بیدرنگ انرا مردود بدانید-

۱۹- یاد بگیرید به مردم تکیه کنید و نه به چیز دیگری.

جامعه واقعی جایی است که مردم بهم وابسته و همبسته هستند.

۲۰- ترس از ندانستن شما را احمق می کند پس تلاش کنید تا بدانید.

آخر هفته دلپذیر، شاد و زیبایی را برای شما و همه عزیزانتان خواهانم.


ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.