نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۳۵
     

۱- کنجکاو باشید تا ناشناخته ها را کشف کنید، تا نادانسته ها را یاد بگیرید، تا چاره مشکلات را بیابید، تا بفهمید که دشوارترین مسایل راه حل دارند، تا رخدادها را سرسری نگیرید و به جستجوی علل آنها بپردازید.

۲- کنجکاوی موتور محرکه پیروزی است، کنجکاوی عامل شکوفایی زندگی انسان است، زندگی بدون کنجکاوی ارزش واقعی اش را از دست می دهد، کنجکاوی ما را به جلو سوق می دهد.

۳- لحظه توقف کنجکاوی لحظه فرار سیدن مرگ است، لحظه پایان عشق به زندگی است.

۴- شاید مهمترین دلیل نادانی بی اهمیت دانستن دانایی است.

۵- یکی از مسیرهای رسیدن به سرزمین تاریکی، ترس است.

۶- خشنودی در انجام کارهای خوب است: در نوشتن ، در یاد گرفتن، در ساختن، در آگاهی یافتن، در آگاهی بخشیدن، در خواندن، در مبارزه برای هدفی عالی و مقبول، در مهربانی کردن و عشق ورزیدن، در کمک کردن، در تصمیم گیری سنجیده و آگاهانه ،…

۷-هر چه را که مشاهده می کنید درباره اش عمیقا بیندیشید.

۸- زمانی مهم می شوید که بیش از انتظار دیگران رشد کنید و به خود باور داشته باشید.

۹- اندیشیدن به اهداف و نیازهای دیگران شما را مهم می کند. رهبران هم زمانی از نظر شهروندان مهم هستند که بدانند مردم چه اهدافی دارند، چه می خواهند ، چه نیازهایی دارند و در صدد رفع نیازهای آنان برآیند، و انانرا در رسیدن به اهداف شان یاری رسانند.

۱۰- در انتخاب افراد دور و بر خود دقت کنید. آیا اهدافی شبیه شما دارند؟ در رشد شما تاثیر مثبت خواهند داشت؟ آیا برای دیگران ارزش انسانی قایلند؟ آیا در ایجاد ارزش های انسانی تلاش می کنند؟ آیا فراتر از منافع شخصی خود مبارزه می کنند؟ آیا شما را به سویی می برند که می خواهید بروید؟ ……

۱۱- اهمیت شما زمانی رو به افزایش می رود که ریسک‌های بزرگ می کنید، تصمیم به انجام کارهای مافوق تصور می گیرید، صادقانه به دیگران کمک می کنید تا به اهداف شان برسند،

۱۲- هدف رهبری اصیل، معتبر و واقعی به معنای خدمت به خود نیست بلکه در خدمت به دیگران تعریف می شود.

۱۳- ناتوانی در تصمیمگیری بر بهره وری و اثر بخشی رهبری تاثیر منفی و چه بسا فاجعه بار می گذارد.

۱۴- تصمیم گیری سنجیده یعنی تضمین کننده بقای رهبری

۱۵- یکی از ویژگی های رهبران توانا و موفق انتخاب مشاوران و دستیاران کاردان، دانا، باهوش، ومنتقد سازنده است.

۱۶- انتظار پیشرفت، پیروزی، و تاثیر گذاری بدون شکست و اشتباه امری عبث و بیهوده است.

۱۷- پذیرش شکست و ادامه دادن تلاش برای رسیدن به هدف، دوقلوهای کلید پیروزی هستند. از شکست نباید اجتناب کرد. هر شکستی پایه ای است برای پیروزی های آینده اگر شخص شکست خورده آمادگی درس گرفتن از شکست را داشته باشد.

۱۸- نه گفتن و بله گفتن را بیاموزیم و بجای خود بکار گیریم. ما با نه گفتن در واقع از حق انتخاب مان استفاده می کنیم.

۱۹- یکی از مسیولیتهای عمده هر انسانی در زندگی آزاد کردن خود و دیگران از هر قید و بندی، از هر محدودیتی ، و از هر نوع ستمگری و بیدادگری است.

۲۰- درک اینکه همه ما در حال مبارزه هستیم از اهمیت ویژه برخوردارست.

آخر هفته دلپذیر، آرام و پربار برای شما و همه عزیزان تان خواهانم.

روز مادر برهمگی شما شاد و فرخنده بادابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.