نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۳۴
     

۱- اگر بیشتر آگاهی یابیم، بیشتر بفهمیم، هدف داشته باشیم و به تحقق هدف مان باور داشته باشیم، و بدانیم چه می خواهیم و چگونه می توان بدان دست یافت، کمتر خواهیم ترسید.

۲- خرافات و بیدادگری از فرزندان ترس هستند. پس نباید ترسید تا تحت ستم قرار نگیریم و قربانی خرافات نشویم. غلبه بر ترس آغاز خرد و موجب رشد فکری و گسترش اندیشه می شود.

۳- ترس امری آشکار است ولی قابل پیشگیری و درمان، شجاعت ویژگی ای است که می‌توان از آن برای غلبه بر ترس استفاده کرد .

۴- اگر بترسیم از بسیاری از کارهایی دست می کشیم که بالقوه عوامل رشد و شکوفایی هستند.

۵- نحوه برخورد با ترس سرنوشت ساز است. تفاوت شیوه برخورد با همین ترسهاست که مسیر زندگی آینده را تعیین می کند.

۶- به خود تلفین کنید که نمی دانید ترس چیست و به سقوط باور ندارید کماکان تلاش کنید و در مسیر درست به پیش بروید.

۷- تا اراده آماده شدن برای کاری نداشته باشید

تصور پیروزی امری بیهوده و عبث است.

۸- ترسناک ترین لحظه، آغاز انجام کاری است ولی با شروع کار دیگر نبایستی کوتاه آمد و آن کار را رها کرد

۹- رشد، پیشرفت و پیروزی ناممکن نیست اگر اراده کنید و امکاناتش را فراهم کنید. پیشرفت و پیروزی به تلاش، قاطعیت، اراده قوی، و تجربه نیاز دارد

۱۰- شما از توانایی‌هایی برخوردارید که شاید از انها آگاهی ندارید و دیگرانی هستند که درمورد آن توانایی ها آگاهی دارند . چنین افرادی نقش کلیدی در زندگی تان می توانند داشته باشند و مسیر زندگی تان را تغییر دهند.

۱۱- بخش بزرگی از زندگی مان صرف کار می شود. پس کاری برگزینید تا از انجام آن لذت ببرید و برایتان مهم باشد تا بتوانید از زندگی لذت ببرید.

۱۲- تجربیات دردناک انگیزه بخش تغییرات عمده و شگرف هستند.

۱۳- در توسعه خود به روش های متفاوت و با کاربرد همه امکانات موجود و بالقوه بکوشید.

۱۴- اگر می خواهید با آرامش در شبها بخوابید نیاز است که بامدادان مصمم و قاطع از خواب برخیزید.

۱۵- فراموش نکنید برای بهترین شدن باید آمادگی برای برخورد با سخت ترین و شدید ترین مقاومت ها را داشته باشید.

۱۶- رویای پیروزی در سر داشتن گام نخست است، مهم تبدیل رویا به واقعیت پیروزی است.

۱۷- شما می توانید بیشتر از انچه هستید ، باشید؛ بیشتر از انچه دارید، داشته باشید؛ بیشتر از انچه می کنید؛ بکنید؛ تواناتر از انچه هستید، باشید؛ داناتر از انچه هستید، باشید؛ و بزرگ‌تر از آن باشید، که هستید مشروط بر اینکه بخواهید و برایش گام بردارید، خطر کنید ، هزینه کنید و تسلیم هیچ چیز نشوید.

۱۸- اگر در زندگی روزانه و زندگی درازمدت برنامه نداشته باشید به استقبال هرج و مرج می روید.

۱۹- آمادگی حضور در هر جایی و در هر موقعیتی با هر هزینه ای را داشته باشید.

۲۰- اندیشیدن، آگاهی یافتن و آگاهی بخشیدن، یاد گرفتن و یاد دادن، گوش دادن و حرف زدن، واقع بینی و آینده نگری، آزاد بودن و آزادی بخشیدن، و سکوت نکردن در برابر هر نوع جرم و جنایتی را فراموش نکنید.

برای شما و عزیزان تان آخر هفته شاد و زیبا توام با صلح و صفا خواهانم.ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.