نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۳۰
     

سیزده بدر شاد و فرخنده باد

۱- یکی از بیماری های بسیار خطرناک و واگیر

ذهن بیمار است.

۲- خاموشی پرمعنا، بردباری بهنگام، ‌و بینش ژرف و فراگیر هریک از ویژگیهای تاثیر گذار هستند.

۳- زمانی می توان احساس عالی بودن کنی که متعهدی سرسخت باشی و سرسختی پایان ناپذیر از ویژگیهای شما باشد .

۴- برای انچه که برایتان مهم و ارزشمند است باید ایستادگی کنید. برای زندگی تان بایستید.مقاومت، و فداکاری کنید.

۵- فروتنی از ویژگیهای اساسی رهبری بزرگ است.

رهبری بزرگ در ارتباط با افرادی که به آنها خدمت می کنید معنا می یابد و نه افرادی که به شما خدمت می کنند.

۶- یادگیری دوباره بسیار مهمتر از انچه که می دانید است.

۷- کسی قادر به مراقبت از خود نیست مطمینا توانایی مراقبت از دیگران را هم ندارد. پس لازمه مراقبت از دیگران مراقبت از خود است.

۸- بهترین رهبر کسی است که مردم از وجود او بی خبر باشند.

۹-اختیار دادن و نه اجازه دادن از ویژگیهای رهبران واقعی است،.

۱۰- خلاقیت، ابتکار و شکوفایی بدون آزادی امکان پذیر نیستند.

۱۱- نه تنها سرعت بلکه تفکر نیز به معنای حرکت به پیش است؛ بعبارت دیگر تفکر را فدای سرعت در حرکت نکنید.

۱۲- در هرکاری انرژی شخصی خود را بالا ببرید و به دیگران نیز یاد دهید چگونه در افزایش انرژی خود اقدام کنند.

۱۳- یکی از راههای تغییر خود وقت گذراندن با افرادی است که شما را به چالش می گیرند، انتقاد سازنده از شما و عملکرد شما دارند.

۱۴- آگاهی به اینکه کاری را می توانید انجام دهید و از انجام اش سر باز زنید و طفره روید شایسته یک فرد منطقی نیست و شخص غیر مسیول شناخته می شوید.

۱۵- رسالت فردی که خود را مسیول می داند بررسی جامعه و اقدام به تغییر انست.

۱۶- هر کسی را که دوست دارید انتقاد سازنده دایم را از او دریغ نکنید.

۱۷- کسانی که کاری را غیرعملی می دانند دربرابر کسانیکه همان کار را انجام می دهند چاره ای جز تسلیم و پذیرش واقعیات ندارند.

۱۸- به اهدافی بیندیشید و برنامه ریزی کنید که عملی و قابل تحقق هستند.

۱۹- تعصبات رابطه معکوس با میزان درک شما دارند پس با تعصبات خداحافظی کنید.

۲۰- از مدیریت خود غافل نباشید تا بتوانید از عهده مدیریت دیگران برایید. از کارهای کم اهمیت خودداری کنید تا فرصت کافی برای تمرکز بر کارهای مهم را داشته باشید.

با آرزوی آخر هفته ای دلپذیر،و شاد برای شما و عزیزان تان.

سیزده بدر تان شاد باد و در طبیعت ساعاتی را با خانواده و دوستان با لذت از با هم بودن سپری کنید.ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.